KANADA - EKONOMIK GÖSTERGELER - 2014


Piyasalar Son Referans Önceki Aralık
Para 1.12  Nov/14 1.12 1:2
Devlet tahvili 10Y 2.00 percent Nov/14 2.04 2:12
Menkul değerler piyasası 15111.13 Index points Nov/14 14613.32 64:15658
GSYİH Son Referans Önceki Aralık
GSYİH 1825.10 USD Billion Dec/13 1821.45 41:1825
GSYİH Büyüme Oranı 0.80 percent May/14 0.20 -2:3
GSYİH Yıllıklandırılmış Büyüme 3.60 percent May/14 0.90 -9:9
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.45 percent May/14 2.14 -4:9
GSYİH Sabit Fiyatlarla 1742404.00 CAD Million May/14 1715982.00 758823:1742404
Gayri Safi Milli Hasıla 1937564.00 CAD Million May/14 1901124.00 343088:1937564
Kişi başına düşen GSYİH 37519.66 USD Dec/13 37208.25 12931:37520
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 403578.00 CAD Million May/14 392804.00 134073:403578
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 41888.78 USD Dec/13 41541.12 29933:41889
İş gücü Son Referans Önceki Aralık
İşsizlik Oranı 6.50 percent Oct/14 6.80 3:13
Çalışan kişiler 17968.60 Thousand Oct/14 17925.50 9637:17969
Tam zamanlı iş 26.50 Thousand Oct/14 69.30 -126:132
İş değişimi 43.10 Thousand Oct/14 74.10 -136:96
İşsiz Kişiler 1258.80 Thousand Oct/14 1297.70 692:1749
Genç İşsizlik Oranı 12.60 percent Oct/14 13.50 10:21
Verimlilik 106.28 Index Points May/14 104.43 70:106
İşgücüne Katılma Oranı 66.00 percent Oct/14 66.00 61:68
Ücret 23.04 CAD Aug/14 23.05 14:23
İmalat Ücretleri 23.65 CAD Aug/14 23.44 15:24
İşgücü maliyetleri 114.59 Index Points May/14 114.30 58:127
Nüfus 35.35 Million Dec/13 35.06 18:35
Kadınların Emeklilik Yaşı 65.00  Jan/13 65.00 65:65
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 65.00  Jan/13 65.00 65:65
Asgari Ücret 11.00 CAD Jun/14 10.25 1:11
Fiyatlar Son Referans Önceki Aralık
Enflasyon Oranı 2.40 percent Oct/14 2.00 -18:22
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.10 percent Oct/14 0.10 -1:3
Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE 125.90 Index Points Oct/14 125.80 12:126
Çekirdek Enflasyon Oranı 2.30 percent Oct/14 2.10 0:5
Çekirdek Tüketici Fiyatları 124.40 Index Points Oct/14 123.80 62:124
GSYİH Deflatörü 112.90 Index Points May/14 112.90 13:113
Üretici Fiyatları 111.30 Index Points Sep/14 111.70 16:113
üretici fiyatları değişimi 2.50 percent Sep/14 2.60 -1:9
İhracat Fiyatları 113.80 Index Points Sep/14 113.30 70:119
İthalat Fiyatları 118.30 Index Points Sep/14 117.50 82:118
Gıda Enflasyonu 2.80 percent Oct/14 2.70 -7:20
Para Son Referans Önceki Aralık
Faiz Oranı 1.00 percent Oct/14 1.00 0:16
Bankalararası Faiz Oranı 1.00 percent Oct/14 0.99 0:22
Para Arzı M0 72287.00 CAD Million Sep/14 72204.00 2214:72287
Para Arzı M1 740531.00 CAD Million Sep/14 733377.00 30706:743261
Para Arzı M2 1284909.00 CAD Million Sep/14 1275956.00 25523:1284909
Para Arzı M3 1865139.00 CAD Million Sep/14 1851839.00 37982:1865139
Merkez Bankası Bilançosu 93388.00 CAD Million Oct/14 91978.00 2226:93388
Döviz Rezervleri 73912.00 USD Million Oct/14 73687.00 1678:77885
Özel sektöre Krediler 234855.00 CAD Million Sep/14 236294.00 10151:236294
Yabancı menkul kıymet yatırımı 4370.00 CAD Million Sep/14 10290.00 -24132:26142
Bankaların bilançosu 4193268.00 CAD Million Aug/14 4123313.00 10516:4193268
Ticaret Son Referans Önceki Aralık
Ticari işlemler dengesi 710.00 CAD Million Sep/14 -463.00 -2903:8525
İhracat 44790.00 CAD Million Sep/14 44290.00 1366:45538
İthalat 44080.00 CAD Million Sep/14 44750.00 1112:44750
Cari İşlemler -11871.00 CAD Million May/14 -12029.00 -19565:12223
Cari açık GSYİH oranı -3.20 percent Dec/13 -3.40 -4:3
Dış Borç 611.88 CAD Billion Jun/14 609.39 15:612
Dış ticaret hadleri 96.20 Index Points Sep/14 96.40 81:110
Doğrudan Yabancı Yatırım 2742.00 CAD Million May/14 475.00 -2013:3406
Sermaye Akışı -2.00 CAD Million May/14 -4.00 -672:19
Altın Rezervleri 2.99 Tonnes May/14 2.99 3:46
Ham Petrol Üretimi 3508.00 BBL/D/1K Jul/14 3458.00 955:3595
Hükümet Son Referans Önceki Aralık
Devlet bütçesi GSYİH oranı -1.00 percent of GDP Jun/13 -1.50 -8:5
Devlet borcu GSYİH oranı 89.10 percent Dec/13 88.10 67:102
Devlet bütçe değeri -316.00 CAD Million Aug/14 -1231.00 -9919:5770
Kamu Harcamaları 350332.00 CAD Million May/14 348388.00 60608:350332
Kredi Derecelendirme 98.06  :
Son Referans Önceki Aralık
İş Güven 51.20  Oct/14 58.60 36:75
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 55.30  Oct/14 53.50 49:56
Sanayi Üretimi 4.96 percent Jul/14 5.46 -15:11
Kapasite Kullanım 82.70 percent May/14 82.10 71:88
Yeni Siparişler 54008603.00 CAD THO Sep/14 51614700.00 14816411:62707887
Stoklardaki değişim 6333.00 CAD Million May/14 14451.00 -18820:19713
İflas 227.00 Companies Aug/14 245.00 219:872
Kurumsal Karlar 72003.00 CAD Million May/14 65428.00 -758:72003
Araç Kayıtları 172069.00 Thousand Sep/14 174757.00 19807:197740
Tüketici Son Referans Önceki Aralık
Tüketici Güven 84.40  Dec/13 84.40 60:93
Perakende Satış (Aylık) -0.30 percent Aug/14 -0.10 -5:4
Perakende Satış (Yıllık) 4.40 percent Aug/14 5.00 -7:11
Tüketici Harcamaları 969783.00 CAD Million May/14 960287.00 162251:969783
Harcanabilir bireysel gelir 1111344.00 CAD Million May/14 1105536.00 26768:1111344
Kişisel Tasarruf 42244.00 CAD Million May/14 55176.00 1200:69512
Tüketici Kredisi 527813.00 CAD Million Aug/14 526028.00 11066:527813
Banka Borç Verme Oranı 3.00 percent Nov/14 3.00 2:23
Özel Sektör Kredi 3370341.00 CAD Million Aug/14 3350937.00 75096:3370341
Konut Son Referans Önceki Aralık
Konut endeksi 112.00 Index Points Sep/14 111.90 44:112
Bina izinleri 7498098.00 Thousands CAD Sep/14 6650303.00 57056:9146000
Konut başlangıçları 183.60 Thousand Oct/14 197.40 91:292
Vergiler Son Referans Önceki Aralık
Kurumlar Vergisi Oranı 26.00 percent Jan/14 26.10 26:36
Gelir Vergi Oranı 29.00 percent Jan/14 29.00 29:29
Satış vergisi oranı 5.00 percent Jan/14 5.00 5:7
Sosyal Güvenlik Oranı 12.53 percent Jan/13 14.28 8:15
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 7.58 percent Jan/13 7.50 4:8
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 6.83 percent Jan/13 6.78 4:7


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Kanada - Ekonomik Göstergeler.