KANADA - EKONOMIK GÖSTERGELER - 2014 - 2014


Piyasalar Son Referans Önceki Aralık
Para 1.21  Apr/15 1.26 0.92 : 1.61
Devlet tahvili 10Y 1.43 percent Apr/15 1.37 1.15 : 12.44
Menkul değerler piyasası 15408 Index points Apr/15 14902 218 : 15658
GSYİH Son Referans Önceki Aralık
GSYİH 1825 USD Billion Dec/13 1821 40.77 : 1825
GSYİH Büyüme Oranı 0.6 percent Nov/14 0.8 -1.8 : 3.33
GSYİH Yıllıklandırılmış Büyüme 2.4 percent Nov/14 3.2 -9 : 8.5
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.63 percent Nov/14 2.75 -3.7 : 8.8
GSYİH Sabit Fiyatlarla 1767784 CAD Million Nov/14 1757162 758823 : 1767784
Gayri Safi Milli Hasıla 1961684 CAD Million Nov/14 1961840 343088 : 1961840
Kişi başına düşen GSYİH 37520 USD Dec/13 37208 12931 : 37520
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 409763 CAD Million Nov/14 410110 134073 : 410110
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 41889 USD Dec/13 41541 29933 : 41889
İş gücü Son Referans Önceki Aralık
İşsizlik Oranı 6.8 percent Mar/15 6.8 2.9 : 13.1
Çalışan kişiler 17915 Thousand Mar/15 17886 9637 : 17915
Tam zamanlı iş -28.2 Thousand Mar/15 34 -145 : 148
İş değişimi 28.7 Thousand Mar/15 -1 -125 : 94
İşsiz Kişiler 1309 Thousand Mar/15 1312 692 : 1749
Genç İşsizlik Oranı 13 percent Mar/15 13.3 10.4 : 20.7
Verimlilik 107 Index Points Nov/14 107 69.61 : 107
İşgücüne Katılma Oranı 65.9 percent Mar/15 65.8 61.4 : 67.7
Ücret 23.73 CAD/Hour Jan/15 23.81 13.73 : 23.81
İmalat Ücretleri 23.84 CAD/Hour Jan/15 24.24 14.96 : 24.24
İşgücü maliyetleri 114 Index Points Nov/14 114 49.37 : 114
Nüfus 35.67 Million Dec/14 35.35 17.91 : 35.67
Kadınların Emeklilik Yaşı 65  Jan/13 65 65 : 65
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 65  Jan/13 65 65 : 65
Asgari Ücret 11 CAD/Hour Jun/14 10.25 1 : 11
Fiyatlar Son Referans Önceki Aralık
Enflasyon Oranı 1.2 percent Mar/15 1 -17.8 : 21.6
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.7 percent Mar/15 0.9 -1.3 : 2.6
Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE 126 Index Points Mar/15 125 12.1 : 126
Çekirdek Enflasyon Oranı 2.4 percent Mar/15 2.1 0 : 5.4
Çekirdek Tüketici Fiyatları 125 Index Points Mar/15 125 61.7 : 125
GSYİH Deflatörü 113 Index Points Nov/14 113 13 : 113
Üretici Fiyatları 110 Index Points Feb/15 108 15.6 : 113
üretici fiyatları değişimi -1.6 percent Feb/15 -2.2 -2.2 : 8.7
İhracat Fiyatları 117 Index Points Feb/15 112 70.2 : 119
İthalat Fiyatları 122 Index Points Feb/15 120 82.2 : 122
Gıda Enflasyonu 3.8 percent Mar/15 3.9 -7.14 : 20.18
Para Son Referans Önceki Aralık
Faiz Oranı 0.75 percent Apr/15 0.75 0.25 : 16
Bankalararası Faiz Oranı 0.75 percent Mar/15 0.75 0.24 : 21.57
Para Arzı M0 74444 CAD Million Feb/15 73704 2214 : 74444
Para Arzı M1 768635 CAD Million Mar/15 759847 30706 : 768635
Para Arzı M2 1315244 CAD Million Mar/15 1309940 25523 : 1315244
Para Arzı M3 1942113 CAD Million Mar/15 1931120 37982 : 1942113
Merkez Bankası Bilançosu 92708 CAD Million Mar/15 92267 2226 : 93388
Döviz Rezervleri 77681 USD Million Mar/15 74768 1678 : 77885
Özel sektöre Krediler 244980 CAD Million Mar/15 241285 10151 : 244980
Yabancı menkul kıymet yatırımı 9270 CAD Million Feb/15 5730 -24132 : 26142
Bankaların bilançosu 4611579 CAD Million Feb/15 4683469 10516 : 4683469
Ticaret Son Referans Önceki Aralık
Ticari işlemler dengesi -984 CAD Million Feb/15 -1475 -2903 : 8525
İhracat 43521 CAD Million Feb/15 43345 1366 : 45538
İthalat 44505 CAD Million Feb/15 44820 1112 : 45150
Cari İşlemler -13917 CAD Million Nov/14 -9600 -19565 : 12223
Cari açık GSYİH oranı -3.2 percent Dec/13 -3.4 -4.2 : 2.7
Dış Borç 612 CAD Billion Jun/14 609 14.82 : 612
Dış ticaret hadleri 96.1 Index Points Feb/15 93.8 81.2 : 110
Doğrudan Yabancı Yatırım 17690 CAD Million Nov/14 16293 -8173 : 50740
Sermaye Akışı -14 CAD Million Nov/14 -4 -672 : 19
Altın Rezervleri 2.99 Tonnes Nov/14 2.99 2.99 : 46.19
Ham Petrol Üretimi 3678 BBL/D/1K Dec/14 3704 955 : 3717
Hükümet Son Referans Önceki Aralık
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.3 percent of GDP Mar/14 -1 -8.3 : 5.1
Devlet borcu GSYİH oranı 89.1 percent Dec/13 88.1 66.5 : 102
Devlet bütçe değeri 4626 CAD Million Feb/15 2211 -9919 : 5770
Kamu Harcamaları 350813 CAD Million Nov/14 348969 60608 : 350813
Kredi Derecelendirme 98.06  :
Son Referans Önceki Aralık
İş Güven 47.9  Mar/15 49.7 36.1 : 75
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 48.9  Mar/15 48.7 48.7 : 56.3
Sanayi Üretimi 3.33 percent Jan/15 3.39 -14.7 : 11.4
Kapasite Kullanım 83.6 percent Nov/14 83.4 71.6 : 87.6
Yeni Siparişler 48851766 CAD THO Feb/15 59356166 14816411 : 62785328
Stoklardaki değişim 8017 CAD Million Nov/14 653 -18820 : 19713
İflas 229 Companies Jan/15 241 219 : 872
Kurumsal Karlar 72234 CAD Million Nov/14 70694 -758 : 73394
Araç Kayıtları 111880 Thousand Feb/15 101566 19807 : 198479
Sanayi Üretimi (Aylık) 2.52 percent Jan/15 -4.56 -12.6 : 9.77
Ekonomik Endeks Lider -0.1 percent Jan/15 0.3 -1.38 : 1.22
Madencilik Üretimi 4.8 percent Jan/15 5.1 -16.75 : 15.62
Tüketici Son Referans Önceki Aralık
Tüketici Güven 81.2  Feb/14 84.4 60 : 93.4
Perakende Satış (Aylık) 1.7 percent Feb/15 -1.4 -4.5 : 3.7
Perakende Satış (Yıllık) 2.5 percent Feb/15 1.2 -6.5 : 10.5
Tüketici Harcamaları 982885 CAD Million Nov/14 978053 162251 : 982885
Harcanabilir bireysel gelir 1127836 CAD Million Nov/14 1122476 26768 : 1127836
Kişisel Tasarruf 40584 CAD Million Nov/14 41108 1200 : 67160
Tüketici Kredisi 529908 CAD Million Feb/15 531296 11066 : 533367
Banka Borç Verme Oranı 2.85 percent Apr/15 2.85 2.25 : 22.75
Benzin Fiyatları 0.85 USD/Liter Mar/15 0.84 0.41 : 1.32
Özel Sektör Kredi 3449960 CAD Million Feb/15 3441394 75096 : 3449960
Perakende satışlar ex Arabalar Percent Feb/15 -1.5 -3.2 : 3.3
Konut Son Referans Önceki Aralık
Konut endeksi 112 Index Points Feb/15 112 44.3 : 112
Bina izinleri 6114612 Thousands CAD Feb/15 6129265 57056 : 8945757
Konut başlangıçları 190 Thousand Mar/15 151 90.7 : 292
Vergiler Son Referans Önceki Aralık
Kurumlar Vergisi Oranı 26 percent Jan/14 26.1 26 : 50.9
Gelir Vergi Oranı 29 percent Jan/14 29 29 : 29
Satış vergisi oranı percent Jan/14 5 5 : 7
Sosyal Güvenlik Oranı 12.53 percent Jan/13 14.28 7.9 : 14.95
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 7.58 percent Jan/13 7.5 4.3 : 7.9
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 6.83 percent Jan/13 6.78 3.6 : 7.05


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Kanada - Ekonomik Göstergeler.