KANADA - EKONOMIK GÖSTERGELER - 2014


Piyasalar Son Referans Önceki Aralık
Para 1.22  May/15 1.21 0.92 : 1.61
Devlet tahvili 10Y 1.75 percent May/15 1.58 1.15 : 12.44
Menkul değerler piyasası 15204 Index points May/15 15225 218 : 15658
GSYİH Son Referans Önceki Aralık
GSYİH 1825 USD Billion Dec/13 1821 40.77 : 1825
GSYİH Büyüme Oranı 0.6 percent Nov/14 0.8 -1.8 : 3.33
GSYİH Yıllıklandırılmış Büyüme 2.4 percent Nov/14 3.2 -9 : 8.5
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.63 percent Nov/14 2.75 -3.7 : 8.8
GSYİH Sabit Fiyatlarla 1767784 CAD Million Nov/14 1757162 758823 : 1767784
Gayri Safi Milli Hasıla 1961684 CAD Million Nov/14 1961840 343088 : 1961840
Kişi başına düşen GSYİH 37520 USD Dec/13 37208 12931 : 37520
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 409763 CAD Million Nov/14 410110 134073 : 410110
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 41889 USD Dec/13 41541 29933 : 41889
İş gücü Son Referans Önceki Aralık
İşsizlik Oranı 6.8 percent Apr/15 6.8 2.9 : 13.1
Çalışan kişiler 17895 Thousand Apr/15 17915 9637 : 17915
Tam zamanlı iş 46.9 Thousand Apr/15 -28.2 -145 : 148
İş değişimi -19.7 Thousand Apr/15 28.7 -125 : 94
İşsiz Kişiler 1310 Thousand Apr/15 1309 692 : 1749
Genç İşsizlik Oranı 13.6 percent Apr/15 13 10.4 : 20.7
Verimlilik 107 Index Points Nov/14 107 69.61 : 107
İşgücüne Katılma Oranı 65.8 percent Apr/15 65.9 61.4 : 67.7
Ücret 23.87 CAD/Hour Feb/15 23.57 13.73 : 23.87
İmalat Ücretleri 24.29 CAD/Hour Feb/15 23.39 14.96 : 24.29
İşgücü maliyetleri 114 Index Points Nov/14 114 49.37 : 114
Nüfus 35.67 Million Dec/14 35.35 17.91 : 35.67
Kadınların Emeklilik Yaşı 65  Jan/15 65 65 : 65
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 65  Jan/15 65 65 : 65
Asgari Ücret 11 CAD/Hour Jun/14 10.25 1 : 11
Fiyatlar Son Referans Önceki Aralık
Enflasyon Oranı 1.2 percent Mar/15 1 -17.8 : 21.6
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.7 percent Mar/15 0.9 -1.3 : 2.6
Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE 126 Index Points Mar/15 125 12.1 : 126
Çekirdek Enflasyon Oranı 2.4 percent Mar/15 2.1 0 : 5.4
Çekirdek Tüketici Fiyatları 125 Index Points Mar/15 125 61.7 : 125
GSYİH Deflatörü 113 Index Points Nov/14 113 13 : 113
Üretici Fiyatları 111 Index Points Mar/15 110 15.6 : 113
üretici fiyatları değişimi -1.8 percent Mar/15 -1.5 -2.2 : 8.7
İhracat Fiyatları 113 Index Points Mar/15 115 70.2 : 119
İthalat Fiyatları 122 Index Points Mar/15 122 82.2 : 122
Gıda Enflasyonu 3.8 percent Mar/15 3.9 -7.14 : 20.18
Para Son Referans Önceki Aralık
Faiz Oranı 0.75 percent Apr/15 0.75 0.25 : 16
Bankalararası Faiz Oranı 0.74 percent Apr/15 0.75 0.24 : 21.57
Para Arzı M0 74915 CAD Million Mar/15 74444 2214 : 74915
Para Arzı M1 768635 CAD Million Mar/15 759847 30706 : 768635
Para Arzı M2 1315244 CAD Million Mar/15 1309940 25523 : 1315244
Para Arzı M3 1942113 CAD Million Mar/15 1931120 37982 : 1942113
Merkez Bankası Bilançosu 93693 CAD Million Apr/15 92708 2226 : 93693
Döviz Rezervleri 77843 USD Million Apr/15 77681 1678 : 77885
Özel sektöre Krediler 244980 CAD Million Mar/15 241285 10151 : 244980
Yabancı menkul kıymet yatırımı 22470 CAD Million Mar/15 9350 -24132 : 26142
Bankaların bilançosu 4611579 CAD Million Feb/15 4683469 10516 : 4683469
Ticaret Son Referans Önceki Aralık
Ticari işlemler dengesi -3019 CAD Million Mar/15 -2215 -3019 : 8525
İhracat 42497 CAD Million Mar/15 42333 1366 : 45538
İthalat 45516 CAD Million Mar/15 44547 1112 : 45516
Cari İşlemler -13917 CAD Million Nov/14 -9600 -19565 : 12223
Cari açık GSYİH oranı -3.2 percent Dec/13 -3.4 -4.2 : 2.7
Dış Borç 612 CAD Billion Jun/14 609 14.82 : 612
Dış ticaret hadleri 92.5 Index Points Mar/15 94.3 81.2 : 110
Doğrudan Yabancı Yatırım 17690 CAD Million Nov/14 16293 -8173 : 50740
Sermaye Akışı -14 CAD Million Nov/14 -4 -672 : 19
Altın Rezervleri 2.99 Tonnes Nov/14 2.99 2.99 : 46.19
Ham Petrol Üretimi 3678 BBL/D/1K Dec/14 3704 955 : 3717
Turist gelişleri 1253956  Feb/15 1260127 1138895 : 7006165
Hükümet Son Referans Önceki Aralık
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.3 percent of GDP Mar/14 -1 -8.3 : 5.1
Devlet borcu GSYİH oranı 89.1 percent Dec/13 88.1 66.5 : 102
Devlet bütçe değeri 4626 CAD Million Feb/15 2211 -9919 : 5770
Kamu Harcamaları 350813 CAD Million Nov/14 348969 60608 : 350813
Kredi Derecelendirme 98.06  :
Son Referans Önceki Aralık
İş Güven 58.2  Apr/15 47.9 36.1 : 75
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 49  Apr/15 48.9 48.7 : 56.3
Sanayi Üretimi 1.35 percent Feb/15 2.83 -14.7 : 11.4
Kapasite Kullanım 83.6 percent Nov/14 83.4 71.6 : 87.6
Yeni Siparişler 50814491 CAD THO Mar/15 48336240 14816411 : 62785328
Stoklardaki değişim 8017 CAD Million Nov/14 653 -18820 : 19713
İflas 257 Companies Feb/15 229 219 : 872
Kurumsal Karlar 72234 CAD Million Nov/14 70694 -758 : 73394
Araç Kayıtları 164251 Thousand Mar/15 111880 19807 : 198479
Sanayi Üretimi (Aylık) 3.95 percent Feb/15 1.69 -12.6 : 9.77
Ekonomik Endeks Lider percent Feb/15 -0.2 -1.38 : 1.22
Madencilik Üretimi 0.28 percent Feb/15 2.63 -16.75 : 15.62
Tüketici Son Referans Önceki Aralık
Tüketici Güven 81.2  Feb/14 84.4 60 : 93.4
Perakende Satış (Aylık) 1.7 percent Feb/15 -1.4 -4.5 : 3.7
Perakende Satış (Yıllık) 2.5 percent Feb/15 1.2 -6.5 : 10.5
Tüketici Harcamaları 982885 CAD Million Nov/14 978053 162251 : 982885
Harcanabilir bireysel gelir 1127836 CAD Million Nov/14 1122476 26768 : 1127836
Kişisel Tasarruf 40584 CAD Million Nov/14 41108 1200 : 67160
Tüketici Kredisi 529908 CAD Million Feb/15 531296 11066 : 533367
Banka Borç Verme Oranı 2.85 percent May/15 2.85 2.25 : 22.75
Benzin Fiyatları 0.92 USD/Liter Apr/15 0.85 0.41 : 1.32
Özel Sektör Kredi 3449960 CAD Million Feb/15 3441394 75096 : 3449960
Perakende satışlar ex Arabalar Percent Feb/15 -1.5 -3.2 : 3.3
Konut Son Referans Önceki Aralık
Konut endeksi 112 Index Points Mar/15 112 44.3 : 112
Bina izinleri 6867103 Thousands CAD Mar/15 6151775 57056 : 8945757
Konut başlangıçları 182 Thousand Apr/15 190 90.7 : 292
Vergiler Son Referans Önceki Aralık
Kurumlar Vergisi Oranı 26.5 percent Jan/15 26.5 26.1 : 50.9
Gelir Vergi Oranı 29 percent Jan/14 29 29 : 29
Satış vergisi oranı percent Jan/15 5 5 : 7
Sosyal Güvenlik Oranı 14.41 percent Jan/15 14.41 7.9 : 14.95
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 7.58 percent Jan/15 7.58 4.3 : 7.9
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 6.83 percent Jan/15 6.83 3.6 : 7.05


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Kanada - Ekonomik Göstergeler.