KANADA - EKONOMIK GÖSTERGELER - 2014


Piyasalar Son Referans Önceki Aralık
Para 1.24  Jan/15 1.24 0.92 : 1.61
Devlet tahvili 10Y 1.34 percent Jan/15 1.34 1.34 : 12.44
Menkul değerler piyasası 14779 Index points Jan/15 14779 64.2 : 15626
GSYİH Son Referans Önceki Aralık
GSYİH 1825 USD Billion Dec/13 1825 40.77 : 1825
GSYİH Büyüme Oranı 0.7 percent Aug/14 0.7 -1.8 : 3.33
GSYİH Yıllıklandırılmış Büyüme 2.8 percent Aug/14 2.8 -9 : 8.5
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.59 percent Aug/14 2.59 -3.7 : 8.8
GSYİH Sabit Fiyatlarla 1754476 CAD Million Aug/14 1754476 758823 : 1754476
Gayri Safi Milli Hasıla 1962696 CAD Million Aug/14 1962696 343088 : 1962696
Kişi başına düşen GSYİH 37520 USD Dec/13 37520 12931 : 37520
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 409151 CAD Million Aug/14 409151 134073 : 409151
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 41889 USD Dec/13 41889 29933 : 41889
İş gücü Son Referans Önceki Aralık
İşsizlik Oranı 6.6 percent Dec/14 6.6 2.9 : 13.1
Çalışan kişiler 17954 Thousand Dec/14 17954 9637 : 17969
Tam zamanlı iş 53.5 Thousand Dec/14 53.5 -126 : 132
İş değişimi -4.3 Thousand Dec/14 -4.3 -136 : 96.2
İşsiz Kişiler 1272 Thousand Dec/14 1272 692 : 1749
Genç İşsizlik Oranı 13.3 percent Dec/14 13.3 10.4 : 20.7
Verimlilik 107 Index Points Aug/14 107 69.61 : 107
İşgücüne Katılma Oranı 65.9 percent Dec/14 65.9 61.4 : 67.8
Ücret 23.61 CAD/Hour Oct/14 23.61 13.73 : 23.61
İmalat Ücretleri 23.93 CAD Oct/14 23.93 14.96 : 23.96
İşgücü maliyetleri 114 Index Points Aug/14 114 49.37 : 114
Nüfus 35.35 Million Dec/13 35.35 17.91 : 35.35
Kadınların Emeklilik Yaşı 65  Jan/13 65 65 : 65
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 65  Jan/13 65 65 : 65
Asgari Ücret 11 CAD Jun/14 11 1 : 11
Fiyatlar Son Referans Önceki Aralık
Enflasyon Oranı 1.5 percent Dec/14 1.5 -17.8 : 21.6
Enflasyon Oranı (Aylık) -0.7 percent Dec/14 -0.7 -1.3 : 2.6
Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE 124 Index Points Dec/14 124 12.1 : 126
Çekirdek Enflasyon Oranı 2.2 percent Dec/14 2.2 0 : 5.4
Çekirdek Tüketici Fiyatları 124 Index Points Dec/14 124 61.7 : 124
GSYİH Deflatörü 114 Index Points Aug/14 114 13 : 114
Üretici Fiyatları 110 Index Points Nov/14 110 15.6 : 113
üretici fiyatları değişimi 1.9 percent Nov/14 1.9 -0.8 : 8.7
İhracat Fiyatları 114 Index Points Nov/14 114 70.2 : 119
İthalat Fiyatları 118 Index Points Nov/14 118 82.2 : 119
Gıda Enflasyonu 3.7 percent Dec/14 3.7 -7.14 : 20.18
Para Son Referans Önceki Aralık
Faiz Oranı 0.75 percent Jan/15 0.75 0.25 : 16
Bankalararası Faiz Oranı 1.01 percent Dec/14 1.01 0.24 : 21.57
Para Arzı M0 72926 CAD Million Nov/14 72926 2214 : 72926
Para Arzı M1 750467 CAD Million Nov/14 750467 30706 : 750467
Para Arzı M2 1293253 CAD Million Nov/14 1293253 25523 : 1293253
Para Arzı M3 1883433 CAD Million Nov/14 1883433 37982 : 1883433
Merkez Bankası Bilançosu 93292 CAD Million Dec/14 93292 2226 : 93388
Döviz Rezervleri 74700 USD Million Dec/14 74700 1678 : 77885
Özel sektöre Krediler 237155 CAD Million Nov/14 237155 10151 : 237155
Yabancı menkul kıymet yatırımı 4290 CAD Million Nov/14 4290 -24132 : 26142
Bankaların bilançosu 4383802 CAD Million Nov/14 4383802 10516 : 4383802
Ticaret Son Referans Önceki Aralık
Ticari işlemler dengesi -644 CAD Million Nov/14 -644 -2903 : 8525
İhracat 43261 CAD Million Nov/14 43261 1366 : 45538
İthalat 43906 CAD Million Nov/14 43906 1112 : 45150
Cari İşlemler -8401 CAD Million Aug/14 -8401 -19565 : 12223
Cari açık GSYİH oranı -3.2 percent Dec/13 -3.2 -4.2 : 2.7
Dış Borç 612 CAD Billion Jun/14 612 14.82 : 612
Dış ticaret hadleri 95.9 Index Points Nov/14 95.9 81.2 : 110
Doğrudan Yabancı Yatırım 1951 CAD Million Aug/14 1951 -2013 : 7999
Sermaye Akışı -4 CAD Million Aug/14 -4 -672 : 19
Altın Rezervleri 2.99 Tonnes Aug/14 2.99 2.99 : 46.19
Ham Petrol Üretimi 3867 BBL/D/1K Sep/14 3867 955 : 3867
Hükümet Son Referans Önceki Aralık
Devlet bütçesi GSYİH oranı -1 percent of GDP Jun/13 -1 -8.3 : 5.1
Devlet borcu GSYİH oranı 89.1 percent Dec/13 89.1 66.5 : 102
Devlet bütçe değeri -3207 CAD Million Oct/14 -3207 -9919 : 5770
Kamu Harcamaları 348758 CAD Million Aug/14 348758 60608 : 348846
Kredi Derecelendirme 98.06  98.06 :
Son Referans Önceki Aralık
İş Güven 55.4  Dec/14 55.4 36.1 : 75
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 53.9  Dec/14 53.9 49.3 : 56.3
Sanayi Üretimi 3.29 percent Oct/14 3.29 -14.7 : 11.4
Kapasite Kullanım 83.4 percent Aug/14 83.4 71.6 : 87.6
Yeni Siparişler 51752289 CAD THO Nov/14 51752289 14816411 : 62785328
Stoklardaki değişim 647 CAD Million Aug/14 647 -18820 : 19713
İflas 310 Companies Oct/14 310 219 : 872
Kurumsal Karlar 70991 CAD Million Aug/14 70991 -758 : 73394
Araç Kayıtları 141763 Thousand Nov/14 141763 19807 : 198479
Ekonomik Endeks Lider 0.3 percent Oct/14 0.3 -1.38 : 1.22
Tüketici Son Referans Önceki Aralık
Tüketici Güven 84.4  Nov/13 84.4 60 : 93.4
Perakende Satış (Aylık) 0.4 percent Nov/14 0.4 -4.5 : 3.7
Perakende Satış (Yıllık) 4.8 percent Nov/14 4.8 -6.5 : 10.5
Tüketici Harcamaları 978496 CAD Million Aug/14 978496 162251 : 978496
Harcanabilir bireysel gelir 1125660 CAD Million Aug/14 1125660 26768 : 1125660
Kişisel Tasarruf 43800 CAD Million Aug/14 43800 1200 : 67160
Tüketici Kredisi 530977 CAD Million Oct/14 530977 11066 : 530977
Banka Borç Verme Oranı percent Jan/15 3 2.25 : 22.75
Özel Sektör Kredi 3404540 CAD Million Oct/14 3404540 75096 : 3404540
Perakende satışlar ex Arabalar 0.7 Percent Nov/14 0.7 -3.2 : 3.3
Konut Son Referans Önceki Aralık
Konut endeksi 112 Index Points Nov/14 112 44.3 : 112
Bina izinleri 6584613 Thousands CAD Nov/14 6584613 57056 : 9146056
Konut başlangıçları 180 Thousand Dec/14 180 90.7 : 292
Vergiler Son Referans Önceki Aralık
Kurumlar Vergisi Oranı 26 percent Jan/14 26 26 : 50.9
Gelir Vergi Oranı 29 percent Jan/14 29 29 : 29
Satış vergisi oranı percent Jan/14 5 5 : 7
Sosyal Güvenlik Oranı 12.53 percent Jan/13 12.53 7.9 : 14.95
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 7.58 percent Jan/13 7.58 4.3 : 7.9
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 6.83 percent Jan/13 6.83 3.6 : 7.05


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Kanada - Ekonomik Göstergeler.