KANADA - EKONOMIK GÖSTERGELER - 2014


Piyasalar Son Referans Önceki Aralık
Para 1.16  Dec/14 1.16 0.92 : 1.61
Devlet tahvili 10Y 1.86 percent Dec/14 1.86 1.58 : 12.45
Menkul değerler piyasası 14347 Index points Dec/14 14347 64.2 : 15658
GSYİH Son Referans Önceki Aralık
GSYİH 1825 USD Billion Dec/13 1825 40.77 : 1825
GSYİH Büyüme Oranı 0.7 percent Aug/14 0.7 -1.8 : 3.33
GSYİH Yıllıklandırılmış Büyüme 2.8 percent Aug/14 2.8 -8.99 : 8.54
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.59 percent Aug/14 2.59 -3.7 : 8.8
GSYİH Sabit Fiyatlarla 1754476 CAD Million Aug/14 1754476 758823 : 1754476
Gayri Safi Milli Hasıla 1962696 CAD Million Aug/14 1962696 343088 : 1962696
Kişi başına düşen GSYİH 37520 USD Dec/13 37520 12931 : 37520
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 409151 CAD Million Aug/14 409151 134073 : 409151
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 41889 USD Dec/13 41889 29933 : 41889
İş gücü Son Referans Önceki Aralık
İşsizlik Oranı 6.6 percent Nov/14 6.6 2.9 : 13.1
Çalışan kişiler 17958 Thousand Nov/14 17958 9637 : 17969
Tam zamanlı iş 5.7 Thousand Nov/14 5.7 -126 : 132
İş değişimi -10.7 Thousand Nov/14 -10.7 -136 : 96.2
İşsiz Kişiler 1279 Thousand Nov/14 1279 692 : 1749
Genç İşsizlik Oranı 13 percent Nov/14 13 10.4 : 20.7
Verimlilik 107 Index Points Aug/14 107 69.61 : 107
İşgücüne Katılma Oranı 66 percent Nov/14 66 61.4 : 67.8
Ücret 23.58 CAD Sep/14 23.58 13.73 : 23.58
İmalat Ücretleri 23.99 CAD Sep/14 23.99 14.96 : 23.99
İşgücü maliyetleri 114 Index Points Aug/14 114 58.3 : 127
Nüfus 35.35 Million Dec/13 35.35 17.91 : 35.35
Kadınların Emeklilik Yaşı 65  Jan/13 65 65 : 65
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 65  Jan/13 65 65 : 65
Asgari Ücret 11 CAD Jun/14 11 1 : 11
Fiyatlar Son Referans Önceki Aralık
Enflasyon Oranı percent Nov/14 2 -17.8 : 21.6
Enflasyon Oranı (Aylık) -0.4 percent Nov/14 -0.4 -1.31 : 2.63
Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE 126 Index Points Oct/14 126 12.1 : 126
Çekirdek Enflasyon Oranı 2.1 percent Nov/14 2.1 0 : 5.4
Çekirdek Tüketici Fiyatları 124 Index Points Oct/14 124 61.7 : 124
GSYİH Deflatörü 114 Index Points Aug/14 114 13 : 114
Üretici Fiyatları 111 Index Points Oct/14 111 15.6 : 112
üretici fiyatları değişimi 2.5 percent Oct/14 2.5 -0.8 : 8.7
İhracat Fiyatları 115 Index Points Oct/14 115 70.2 : 119
İthalat Fiyatları 119 Index Points Oct/14 119 82.2 : 119
Gıda Enflasyonu 2.8 percent Oct/14 2.8 -7.14 : 20.18
Para Son Referans Önceki Aralık
Faiz Oranı percent Dec/14 1 0.25 : 16
Bankalararası Faiz Oranı percent Nov/14 1 0.24 : 21.57
Para Arzı M0 72709 CAD Million Oct/14 72709 2214 : 72709
Para Arzı M1 748798 CAD Million Oct/14 748798 30706 : 748798
Para Arzı M2 1293210 CAD Million Oct/14 1293210 25523 : 1293210
Para Arzı M3 1876393 CAD Million Oct/14 1876393 37982 : 1876393
Merkez Bankası Bilançosu 92036 CAD Million Nov/14 92036 2226 : 93388
Döviz Rezervleri 74111 USD Million Nov/14 74111 1678 : 77885
Özel sektöre Krediler 234225 CAD Million Oct/14 234225 10151 : 236294
Yabancı menkul kıymet yatırımı 9530 CAD Million Oct/14 9530 -24132 : 26142
Bankaların bilançosu 4276678 CAD Million Sep/14 4276678 10516 : 4276678
Ticaret Son Referans Önceki Aralık
Ticari işlemler dengesi 100 CAD Million Oct/14 100 -2903 : 8525
İhracat 44917 CAD Million Oct/14 44917 1366 : 45538
İthalat 44818 CAD Million Oct/14 44818 1112 : 44818
Cari İşlemler -8401 CAD Million Aug/14 -8401 -19565 : 12223
Cari açık GSYİH oranı -3.2 percent Dec/13 -3.2 -4.2 : 2.7
Dış Borç 612 CAD Billion Jun/14 612 15 : 612
Dış ticaret hadleri 96.4 Index Points Oct/14 96.4 81.2 : 110
Doğrudan Yabancı Yatırım 1951 CAD Million Aug/14 1951 -2013 : 3406
Sermaye Akışı -4 CAD Million Aug/14 -4 -672 : 19
Altın Rezervleri 2.99 Tonnes May/14 2.99 2.99 : 46.19
Ham Petrol Üretimi 3408 BBL/D/1K Aug/14 3408 955 : 3595
Hükümet Son Referans Önceki Aralık
Devlet bütçesi GSYİH oranı -1 percent of GDP Jun/13 -1 -8.3 : 5.1
Devlet borcu GSYİH oranı 89.1 percent Dec/13 89.1 66.5 : 102
Devlet bütçe değeri 379 CAD Million Sep/14 379 -9919 : 5770
Kamu Harcamaları 348758 CAD Million Aug/14 348758 60608 : 349085
Kredi Derecelendirme 98.06  98.06 :
Son Referans Önceki Aralık
İş Güven 56.9  Nov/14 56.9 36.1 : 75
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 55.3  Nov/14 55.3 49.3 : 56.3
Sanayi Üretimi 3.7 percent Sep/14 3.7 -14.7 : 11.4
Kapasite Kullanım 83.4 percent Aug/14 83.4 70.7 : 87.6
Yeni Siparişler 54008603 CAD THO Sep/14 54008603 14816411 : 62707887
Stoklardaki değişim 647 CAD Million Aug/14 647 -18820 : 19713
İflas 250 Companies Sep/14 250 219 : 872
Kurumsal Karlar 70991 CAD Million Aug/14 70991 -758 : 73394
Araç Kayıtları 159144 Thousand Oct/14 159144 19807 : 197740
Ekonomik Endeks Lider 0.4 percent Sep/14 0.4 -1.38 : 1.22
Tüketici Son Referans Önceki Aralık
Tüketici Güven 84.4  Nov/13 84.4 60 : 93.4
Perakende Satış (Aylık) percent Oct/14 0 -4.5 : 3.7
Perakende Satış (Yıllık) 4.9 percent Oct/14 4.9 -6.5 : 10.5
Tüketici Harcamaları 978496 CAD Million Aug/14 978496 162251 : 978496
Harcanabilir bireysel gelir 1125660 CAD Million Aug/14 1125660 26768 : 1125660
Kişisel Tasarruf 43800 CAD Million Aug/14 43800 1200 : 69512
Tüketici Kredisi 529885 CAD Million Sep/14 529885 11066 : 529885
Banka Borç Verme Oranı percent Dec/14 3 2.25 : 22.75
Özel Sektör Kredi 3394993 CAD Million Sep/14 3394993 75096 : 3394993
Perakende satışlar ex Arabalar 0.2 Percent Oct/14 0.2 -3.2 : 3.3
Konut Son Referans Önceki Aralık
Konut endeksi 112 Index Points Oct/14 112 44.3 : 112
Bina izinleri 7533926 Thousands CAD Oct/14 7533926 57056 : 9146000
Konut başlangıçları 196 Thousand Nov/14 196 90.7 : 292
Vergiler Son Referans Önceki Aralık
Kurumlar Vergisi Oranı 26 percent Jan/14 26 26 : 36.1
Gelir Vergi Oranı 29 percent Jan/14 29 29 : 29
Satış vergisi oranı percent Jan/14 5 5 : 7
Sosyal Güvenlik Oranı 12.53 percent Jan/13 12.53 7.9 : 14.95
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 7.58 percent Jan/13 7.58 4.3 : 7.9
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 6.83 percent Jan/13 6.83 3.6 : 7.05


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Kanada - Ekonomik Göstergeler.