Trade Debtors Değişiklik
Braskem BRKM5:BS 9.43B 448.83M
CNOOC 883:HK 33.2B 7.87B
Formosa Chem & Fiber 1326:TT TW 55.12B 8.95B
Formosa Petroche 6505:TT TW 95.69B 20.42B
Formosa Plastic 1301:TT 47.74B 12.03B
Korea Electric Power 015760:KS 7468.58B 571.13B
Korea Zinc 010130:KS 763.47B 150.25B
LG Chem 051910:KS 8206.53B 856.35B
Lotte Chemical 011170:KS KW 2406754.8M 460645.49M
Nan Ya Plastic 1303:TT TW 84.69B 10.55B
Petrochina 601857:CH 157.07B 56.88B
Petronas Chemicals PCHEM:MK M$ 2963M 141M
POSCO 005490:KS KW 13828839.08M 1639018.31M
Samsung SDI 006400:KS 2509.09B 424.65B
Shanghai Petrochemical 600688:CH 3.2B 836.59M
Sinopec 600028:CH 130.32B 53.85B
SK Innovation 096770:KS 6813.28B 1736.17B
S-OIL 010950:KS 2968.04B 112.31BLotte Chemical Ticaret Borçlular - Akım değerleri, tarihsel veriler, tahminler, istatistikler, grafikler ve ekonomik takvim - Aug 2022.