Anglo American | Işletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

Geçen Yıl:

2.14B USD