Afganistan Hükümet Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 7.6 7.1 6.8 6.8 6.8 6.2
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.7 -0.4 0.5 0.5 0.5 -0.7
Askeri Harcamaları 181 177 178 178 178 175
Kredi Derecelendirme 15
Kamu Harcamaları 174187 177000 186000 186000 186000 191000
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 11.9 11.7 11.3 11.3 11.3 11.2
Devlet bütçe değeri -10433 -7800 -6750 -6750 -6750 -6190
[+]