Cezayir - Ticari işlemler dengesi - TahminCezayir Ticaret Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi -987 -3467 -3469 -3429 -3411 -3417
Ihracat 2098 -714 -618 -579 -576 -597
İthalat 3085 2814 2851 2850 2835 2820
Cari Işlemler -4.91 -5.17 -5.17 -5.16 -5.15 -5.14
Cari açık GSYİH oranı -10.9 -4.5 -3.2 -3.2 -3.2 -2.8
Altın Rezervleri 174 174 174 174 174 174
Ham Petrol Üretimi 1072 1077 1083 1087 1090 1100
Dış ticaret hadleri 5.3 503 506 503 517 682
Terörizm Endeksi 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97
Turizm Gelirleri 207 215 223 230 237 257
Turist gelişleri 2102 2300 2400 2500 2600 2200
Dış Borç 4021 3929 3878 3948 3888 3920
Doğrudan Yabancı Yatırım 0.27 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
[+]