Cezayir - Ticari işlemler dengesi - TahminCezayir Ticaret Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ticari işlemler dengesi -987 -3571 -3467 -3469 -3429 -3417
Ihracat 2098 -848 -714 -618 -579 -597
İthalat 3085 2724 2814 2851 2850 2820
Cari Işlemler -4.91 -5.14 -5.17 -5.17 -5.16 -5.14
Cari açık GSYİH oranı -10.9 -4.5 -4.5 -3.2 -3.2 -2.8
Altın Rezervleri 174 174 174 174 174 174
Ham Petrol Üretimi 1064 1043 1045 1047 1048 1052
Dış ticaret hadleri 5.3 466 520 482 467 634
Terörizm Endeksi 3.97 3.84 3.73 3.69 3.65 3.59
Turizm Gelirleri 207 216 215 223 230 257
Turist gelişleri 2102 2250 2300 2400 2500 2200
Dış Borç 4021 3927 3929 3878 3948 3920
Doğrudan Yabancı Yatırım 0.27 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35
[+]