Amazon | Işletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

Last Quarter:

10.6B USD

Geçen Yıl:

11.9B USD