Baxter International | Işletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

Last Quarter:

-333M USD

Geçen Yıl:

1.64B USD