Belçika - İhracat - TahminBelçika Ticaret Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ticari işlemler dengesi 2004 1520 790 2400 2820 1090
Ihracat 33767 32200 32400 37800 34600 34400
İthalat 31763 30680 31610 35400 31780 33310
Cari Işlemler 891 451 -380 115 -670 -280
Cari açık GSYİH oranı -0.2 2 2 2.1 2.1 2.3
Dış ticaret hadleri 93.93 97.07 97.2 97.17 97.17 97.17
Sermaye Akışı 271 405 752 544 -409 622
Para Transferi 1657 1659 1679 1664 1668 1703
Altın Rezervleri 227 227 227 227 227 227
Terörizm Endeksi 4.66 1.73 1.67 2.11 2.55 1.14
ُSilah Satış 12 -3.34 -16.73 -6.92 2.88 14.22
Doğrudan Yabancı Yatırım 3119 3448 5699 4639 3370 4488
Dış Borç 1111447 1076571 1064926 1059740 1058885 1069815
[+]