Belçika - İhracat - TahminBelçika Ticaret Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi 416 790 2400 2820 1452 1090
Ihracat 30524 32400 37800 34600 32602 34400
İthalat 30109 31610 35400 31780 31150 33310
Cari Işlemler -2388 -380 115 -670 -298 -280
Cari açık GSYİH oranı -0.2 0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.2
Dış ticaret hadleri 99.5 100 100 100 100 100
Sermaye Akışı -432 752 -814 -689 -1152 622
Para Transferi 1657 1679 1664 1668 1686 1703
Altın Rezervleri 227 227 227 227 227 227
Terörizm Endeksi 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66
ُSilah Satış 12 -16.73 -6.92 2.88 12.7 14.22
Doğrudan Yabancı Yatırım 3119 5699 4639 3370 4042 4488
Dış Borç 1137378 1113409 1096654 1089258 1082456 1088727
[+]