Belçika GSYİH Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.6
GSYİH 493 495 498 498 498 500
Gsyih Sabit Fiyatlarla 107213 108282 108704 109143 109036 111555
Gayri Safi Milli Hasıla 112668 112088 112885 114696 114583 115476
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 25349 25458 25577 25805 25780 26227
Kişi Başına Düşen Gsyih 46079 46200 46900 46900 46900 47000
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 42659 42900 43300 43300 43300 43500
Tarım Yönünden 764 483 551 778 777 498
Insaat Gsyh 5276 5366 4906 5371 5366 5528
Üretim Yönünden 15563 16077 15756 15843 15828 16563
Kamu Idaresi Gsyh 14516 15197 14217 14777 14763 15656
Hizmetleri'Nden Gsyh 18712 18895 18385 19049 19030 19466
[+]