Belize - Devlet bütçesi GSYİH oranı - TahminBelize Hükümet Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 67.4 67.1 67.6 67.6 67.6 67.2
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3 -6.2 -6 -6 -6 -5.1
Devlet bütçe değeri -113 20 -15 -15 -15 -105
Kamu Harcamaları 1199 1223 1222 1220 1261 1275
Hükümet Gelirleri 1032 1070 1085 1085 1085 1095
Mali Harcama 1004 1050 1100 1100 1100 1200
Askeri Harcamaları 22.4 21 22.44 22.52 22.59 24
[+]