Benin - Devlet borcu GSYİH oranı - TahminBenin Hükümet Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 22.1 19 19 23 23 20
Devlet bütçesi GSYİH oranı -5.8 -5.45 -5.4 -5.33 -5.27 -4.86
Askeri Harcamaları 112 97.58 99.41 104 110 126
Kredi Derecelendirme 30
[+]