Bulgaristan - Ticari işlemler dengesi - TahminBulgaristan Ticaret Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi -46.3 -780 -590 0 -104 -500
Ihracat 4613 4620 5150 5410 4704 5650
İthalat 4659 5400 5740 5410 4808 6150
Cari Işlemler 1062 -350 -50 300 450 -100
Cari açık GSYİH oranı 4.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1
Dış Borç 33648 34008 34167 34304 34423 34985
Sermaye Akışı 806 469 520 509 509 510
Para Transferi 104 97.47 103 103 101 102
Turist gelişleri 2240200 575000 1302800 1441600 1431000 587000
Altın Rezervleri 40.4 40.42 40.43 40.44 40.45 40.54
Terörizm Endeksi 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
ُSilah Satış 61 23.28 23.8 24.31 24.83 28.81
Doğrudan Yabancı Yatırım -56.8 33.65 32.15 32.82 32.73 32.74
Ham Petrol Üretimi 1 1 1 1 1 1
[+]