Kamerun - Devlet borcu GSYİH oranı - TahminKamerun Hükümet Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 35.7 25 28 28 28 30
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.6 -3 -2.9 -2.9 -2.9 -3.6
Askeri Harcamaları 400 408 410 411 413 426
Kredi Derecelendirme 30
Kamu Harcamaları 512
[+]