Costa-rica Forecasts - Veri - Ekonomik Göstergeler


Genel Bakış Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 1.00 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3
Işsizlik Oranı 10.20 9 8.8 9.3 9.6 9.4
Enflasyon Oranı 1.86 2.3 2.5 2.7 2.9 3
Faiz Oranı 5.25 5.25 5.25 5.25 5.5 5.5
Ticari işlemler dengesi -258.50 -363 -371 -372 -366 -366
Devlet borcu GSYİH oranı 65.10 68 70 70 70 70
Piyasalar Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Menkul değerler piyasası 31901.40
30300 32739 32747 32752 27100
Para 598.60
583 585 587 589 596
GSYİH Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 1.00
1.4 1.4 1.3 1.4 1.3
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 3.60
3.2 3.6 3.8 3.1 3.5
GSYİH 57.06
59.1 60 60 60 62
Gsyih Sabit Fiyatlarla 7051447.89
7327011 7387340 7319403 6967380 7841294
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 1303008.79
1404020 1252028 1352523 1239442 1502568
Kişi Başına Düşen Gsyih 9792.00
10297 10500 10500 10500 10700
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 15524.99
15739 16300 16300 16300 16770
Tarım Yönünden 371006.54
346349 376597 385105 339914 370659
Insaat Gsyh 332729.17
318136 303970 345373 256047 340466
Üretim Yönünden 809637.37
872004 897455 840404 810650 933210
Madencilik Yönünden 16450.38
31548 19846 17075 17310 33763
Kamu Idaresi Gsyh 279586.16
284580 288452 290210 282449 304554
Hizmetleri'Nden Gsyh 672662.52
745135 701010 698224 666733 797437
Ulaştırma Gelen Gsyih 276203.54
278618 280917 286699 274553 298174
Yardımcı Yönünden 180589.19
181421 177913 187452 182713 194155
İş gücü Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Işsizlik Oranı 10.20
9 8.8 9.3 9.6 9.4
İşsiz Kişiler 242228.00
240000 239308 238821 241857 230000
Asgari Ücret 5089.29
5089 5089 5089 5089 5089
Nüfus 4.95
5.01 5.03 5.04 5.06 5.19
Ücret 633490.00
657000 700000 637991 637991 708000
Yüksek Ücretler 748700.00
775600 775600 743257 736350 790600
Düşük Ücretler 296600.00
326274 326274 316368 316403 340351
Işgücüne Katılma Oranı 61.10
60 60.1 58.74 59.39 60.5
Aile Yaşam Ücret 331800.00
331800 365500 331800 331800 375500
Bireysel Yaşam Ücret 209000.00
209000 209000 209000 209000 209000
Çalışan kişiler 2138140.00
2090717 2091334 2057133 2064268 2088642
Iş Oranı 54.90
53.91 53.83 52.7 53.06 53.88
Fiyatlar Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Enflasyon Oranı 1.86
2.3 2.5 2.7 2.9 3
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 103.86
105 106 106 106 111
Üretici Fiyatları 114.50
113 114 114 114 115
Enflasyon Beklentileri 3.55
3.59 3.61 3.63 3.63 3.62
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.37
0.2 -0.1 0.2 0.3 0.1
Gıda Enflasyonu 1.12
2.4 2.37 2.44 0.27 2.6
TÜFE Konut Yardımcı Programları 106.04
107 108 108 109 114
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 107.41
103 104 106 108 109
Para Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Faiz Oranı 5.25
5.25 5.25 5.25 5.5 5.5
Para Arzı M2 10647524.45
10764780 10899269 11047030 11196312 12506648
Döviz Rezervleri 6932.82
7613 7106 6702 7214 7016
Mevduat Faiz Oranı 2.79
2.79 2.79 2.79 3.04 3.04
Ticaret Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi -258.50
-363 -371 -372 -366 -366
Ihracat 852.00
916 922 916 918 918
İthalat 1110.50
1277 1293 1287 1284 1284
Cari Işlemler -651.60
-582 -414 -603 -635 -570
Cari açık GSYİH oranı -3.00
-5.09 -4.93 -4.54 -3.89 -3.85
Dış Borç 28642.00
28500 30113 30552 31010 29000
Sermaye Akışı -74.34
-684 -909 -486 -674 -640
Para Transferi 111.48
60 120 100 115 125
Altın Rezervleri 0.00
0 0 0 0 0
Terörizm Endeksi 0.00
0 0 0 0 0
Doğrudan Yabancı Yatırım 529.80
600 870 710 570 950
Hükümet Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 65.10
68 70 70 70 70
Devlet bütçesi GSYİH oranı -5.40
-6 -6.4 -6.4 -6.4 -6.3
Devlet bütçe değeri -1296692.50
-902619 -941551 -979824 -945302 -953287
Kamu Harcamaları 1195549.89
1196312 1184427 1240981 1179764 1280281
Hükümet Gelirleri 3009285.80
2112941 2260390 2354673 2286825 2299233
Mali Harcama 4305978.30
2968182 3201941 3334497 3232126 3252520
Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Sanayi Üretimi 3.80
3.9 3.4 3 3.2 3.6
Imalat Üretimi 2.70
2.5 2.6 2.8 3 3.1
Stoklardaki değişim -39446.70
-14630 49382 -19736 74988 -11400
Ekonomik Endeks Lider 4.10
3.4 3.5 3.7 3.7 3.6
İnternet Hızı 4091.66
4763 4854 4953 5049 5820
IP Adresleri 531033.00
542595 548064 548928 547757 559884
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.20
0.28 0.32 0.3 0.31 0.31
Madencilik Üretimi -0.50
1.6 1.4 1.6 1.7 1.5
Rekabetçilik Endeksi 62.14
62.64 62.64 62.64 62.64 65.14
Rekabet Sıralaması 55.00
55 55 55 55 55
Yolsuzluk Endeksi 59.00
59 59 59 59 59
Yolsuzluk Rank 38.00
38 38 38 38 38
Iş Yapma Kolaylığı 67.00
61 71 72 72 76
Tüketici Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tüketici Harcamaları 4746060.86
4920867 4865551 4926411 4740714 5266263
Benzin Fiyatları 1.11
1.09 1.07 1.05 1.03 0.96
Vergiler Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 30.00
30 30 30 30 30
Gelir Vergi Oranı 15.00
15 15 15 15 15
Satış vergisi oranı 13.00
13 13 13 13 13
Sosyal Güvenlik Oranı 35.67
35.67 35.67 35.67 35.67 35.67
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 26.33
26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 9.34
9.34 9.34 9.34 9.34 9.34
İklim Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
yağış 191.73
301 93.88 250 250 256
Sıcaklık 24.61
24.93 25.77 25.25 25.25 26.23COSTA-RICA FORECASTS - VERI - EKONOMIK GÖSTERGELER