Fildişi Sahili - Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu - TahminFildişi Sahili GSYİH Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 7.6 7.7 7.7 6.7 7.1 5.5
GSYİH 40.39 43.1 43.1 44.8 44.8 47
Gsyih Sabit Fiyatlarla 18345800000 19960306623 21696884688 22321525860 22946167032 29278709582
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 4629190000 4985637630 4985637630 4939345730 4957862490 5601737800
Kişi Başına Düşen Gsyih 1633 1598 1676 1566 1566 1689
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 3601 3653 3695 3453 3453 3724
[+]