Fildişi Sahili GSYİH Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 7.6 7.7 6.7 7.1 6.5 5.5
GSYİH 40.39 43.1 44.8 44.8 44.8 47
Gsyih Sabit Fiyatlarla 18345800000 21696884688 22321525860 22946167032 22946167032 29278709582
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 4629190000 4939345730 4957862490 4994896010 5309704076 5601737800
Kişi Başına Düşen Gsyih 1633 1676 1566 1566 1691 1689
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 3601 3695 3453 3453 3729 3724
[+]