China Sunergy | Işletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

Geçen Yıl:

-62.5M USD