Çek Cumhuriyeti - Mali Harcama - TahminÇek Cumhuriyeti Hükümet Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 34.6 32.6 32.6 30.4 30.4 29.6
Devlet bütçesi GSYİH oranı 1.6 1.4 1.4 1.1 1.1 0.9
Devlet bütçe değeri 22463 16702 11135 11605 9364 4229
Kamu Harcamaları 220 216 224 228 221 238
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 38.8 41.25 41.14 41.43 41.71 43.56
Hükümet Gelirleri 111240 124425 124348 119978 117768 112640
Devlet Borçlanma 1749141 1738477 1746428 1734266 1722104 1704794
Mali Harcama 88777 107723 108440 108374 108404 108411
Askeri Harcamaları 2101 2109 2153 2164 2175 2243
Kredi Derecelendirme 80.8
Iltica Uygulamaları 95 94.95 94.9 94.89 94.89 94.89
[+]