Çek Cumhuriyeti - Mali Harcama - TahminÇek Cumhuriyeti Hükümet Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 34.6 32.6 30.4 30.4 30.4 29.6
Devlet bütçesi GSYİH oranı 1.6 1.4 1.1 1.1 1.1 0.9
Devlet bütçe değeri 2002 18031 18192 15707 13961 10266
Kamu Harcamaları 221 224 228 228 228 237
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8
Hükümet Gelirleri 123577 124570 119950 117956 116187 112462
Devlet Borçlanma 1749141 1746428 1734266 1722104 1709943 1704794
Mali Harcama 60668 101192 101758 102249 102225 102196
Askeri Harcamaları 2101 2153 2164 2175 2186 2243
Kredi Derecelendirme 80.8
Iltica Uygulamaları 90 95.97 95.94 95.95 95.95 95.95
[+]