Discovery | Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışı

Geçen Yıl:

2.22B ZAR