Mısır - Devlet bütçe değeri - TahminMısır Hükümet Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 101 89 89 85 85 83
Devlet bütçesi GSYİH oranı -9.5 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -7.5
Devlet bütçe değeri -267551 -380782 -339023 -417822 -427164 -255049
Kamu Harcamaları 86 100 90.82 90.82 90.82 102
Hükümet Gelirleri 538378 575032 720000 588133 597952 840000
Mali Harcama 886774 955813 986793 1005954 1025116 1095049
Kredi Derecelendirme 27.5
Askeri Harcamaları 4004 7000 7000 3910 3962 8000
[+]