Finlandiya Ticaret Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi -160 142 -200 -240 -215 325
Ihracat 5100 4900 5820 5700 5180 5400
İthalat 5300 5150 6020 5940 5409 5780
Cari Işlemler 100 -300 -420 -150 50 450
Cari açık GSYİH oranı 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7
Dış Borç 423985 431316 431848 431183 430721 430320
Dış ticaret hadleri 97 96.86 96.87 96.87 96.88 96.88
Sermaye Akışı 5984 168 -426 -490 -494 -493
Doğrudan Yabancı Yatırım 73466 79658 79623 79588 79552 79798
Altın Rezervleri 49.1 49.08 49.09 49.09 49.09 49.09
Terörizm Endeksi 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
ُSilah Satış 58 82.21 76.11 70 63.9 56.93
[+]