Almanya - Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) - TahminAlmanya GSYİH Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2 2 2.1 2 2.2 2.4
GSYİH 3677 4020 4140 4140 4140 4370
Gsyih Sabit Fiyatlarla 746 755 758 761 762 787
Gayri Safi Milli Hasıla 865 862 874 882 884 899
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 153 153 155 156 156 159
Kişi Başına Düşen Gsyih 46747 47400 48500 48500 48500 49500
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 45229 46000 46700 46700 46700 47400
Tarım Yönünden 5.5 5.9 5.49 5.6 5.62 6.15
Insaat Gsyh 39.81 41.23 32.53 40.61 40.68 42.97
Üretim Yönünden 182 176 179 186 186 183
Kamu Idaresi Gsyh 134 142 140 137 137 148
Hizmetleri'Nden Gsyh 127 124 119 129 129 130
[+]