Gana Ticaret Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi 540 -896 904 668 584 -1209
Ihracat 3763 3120 4240 3950 3896 3590
İthalat 3222 4016 3336 3282 3312 4799
Cari Işlemler -539 -1123 -237 -499 -539 -945
Cari açık GSYİH oranı -4.2 -4.6 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3
Sermaye Akışı -516 2132 -189 1698 269 2318
Altın Rezervleri 8.7 8.71 8.72 8.72 8.71 8.76
Terörizm Endeksi 0.33 0.35 0.2 0.2 0.2 0.3
Dış Borç 17286 17871 18026 18222 18367 19546
Ham Petrol Üretimi 174 180 172 171 171 187
[+]