Gana - İthalat - TahminGana Ticaret Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ticari işlemler dengesi 770 -5.31 -896 629 205 -1209
Ihracat 4103 3376 3120 4060 3620 3590
İthalat 3333 3381 4016 3431 3415 4799
Cari Işlemler 255 -615 -1123 -202 -362 -945
Cari açık GSYİH oranı -4.8 -4.7 -4.6 -4.5 -4.5 -4.3
Sermaye Akışı -516 177 2132 -189 1698 2318
Altın Rezervleri 8.7 8.7 8.71 8.72 8.72 8.76
Terörizm Endeksi 0.33 0.35 0.35 0.52 0.51 0.25
Ham Petrol Üretimi 174 180 180 167 167 187
[+]