Gine - Nüfus - TahminGine İş gücü Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Işsizlik Oranı 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4
Nüfus 12.72 12.9 13.2 13.2 13.2 13.6
[+]