HeidelbergCement | Maddi Olmayan Duran Varlıklar Varlık Amortisman

Geçen Yıl:

64.2M EUR