Irlanda Hükümet Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 68 64 60 60 60 58
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.8
Devlet bütçe değeri 639 50 -400 1800 2620 350
Kamu Harcamaları 7462 7425 7605 7708 7746 8106
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 26.1 26 26.5 26.5 26.5 27.2
Hükümet Gelirleri 12718 17100 14200 18500 15100 18800
Devlet Borçlanma 214945 221000 225000 227000 228000 236000
Mali Harcama 13367 17050 14600 16700 12480 18450
Askeri Harcamaları 1096 1130 1132 1133 1134 1156
Kredi Derecelendirme 70.38
Iltica Uygulamaları 235 220 160 150 280 190
[+]