İrlanda - GSYİH'ya Devlet Harcamaları - TahminIrlanda Hükümet Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 68 64 64 60 60 58
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8
Devlet bütçe değeri 1477 650 50 -400 1800 350
Kamu Harcamaları 7373 7449 7665 7683 7430 8179
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 26.1 26 26 26.5 26.5 27.2
Hükümet Gelirleri 15358 14500 17100 14200 18500 18800
Devlet Borçlanma 210221 218000 221000 225000 227000 236000
Mali Harcama 15066 13850 17050 14600 16700 18450
Askeri Harcamaları 1096 1099 1130 1132 1133 1156
Kredi Derecelendirme 70.38
Iltica Uygulamaları 375 280 220 160 150 190
[+]