Italya GSYİH Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 0.8 1 1.3 1.5 1.6 1.8
GSYİH 1935 2060 2120 2120 2120 2240
Gsyih Sabit Fiyatlarla 404509 406453 408872 410489 410981 419976
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 74445 73931 73311 75562 75636 76391
Kişi Başına Düşen Gsyih 34878 35100 35600 35600 35600 36000
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 35220 35600 36000 36000 36000 36400
Tarım Yönünden 7057 6955 7251 7163 7170 7186
Insaat Gsyh 16278 16409 16452 16522 16538 16955
Üretim Yönünden 69300 69970 70020 70340 70409 72298
Hizmetleri'Nden Gsyh 271930 273171 274873 276009 276281 282259
[+]