İtalya - Kişi başına düşen GSYİH - TahminItalya GSYİH Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.2 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.1 1.5 1.6 1.6 1.5 1.8
GSYİH 1935 2060 2060 2120 2120 2240
Gsyih Sabit Fiyatlarla 402859 402794 407621 408770 408902 422013
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 72221 72662 74383 73377 71131 77010
Kişi Başına Düşen Gsyih 34878 35100 35100 35600 35600 36000
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 35220 35600 35600 36000 36000 36400
Tarım Yönünden 7183 6969 6980 7298 7193 7226
Insaat Gsyh 16235 16248 16502 16495 16254 17084
Üretim Yönünden 69257 69277 70430 70365 68946 72917
Hizmetleri'Nden Gsyh 271271 271807 274804 275611 273434 284506
[+]