Malavi - Cari İşlemler - TahminMalavi Ticaret Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ticari işlemler dengesi -101999 -93669 -94717 -94601 -94149 -94350
Ihracat 71285 81057 79710 80133 80585 80384
İthalat 173284 174726 174736 174734 174733 174733
Cari Işlemler -1115 -974 -963 -1006 -1049 -1100
Cari açık GSYİH oranı -10.5 -11 -11 -10 -10 -14
Sermaye Akışı 756 601 447 445 444 348
Altın Rezervleri 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Terörizm Endeksi 0 0 0 0 0 0
Doğrudan Yabancı Yatırım 459 395 349 344 339 366
Dış Borç 1486662 1615097 1644487 1679276 1714065 2004587
[+]