Meksika - Ham Petrol Üretimi - TahminMeksika Ticaret Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi -2590 500 -500 -1000 -800 1000
Ihracat 39536 38500 38000 37500 37200 40000
İthalat 42127 38000 38500 38500 38000 39000
Cari Işlemler -3882 -2300 -4800 -3400 -4600 -3700
Cari açık GSYİH oranı -1.6 -1.3 -1 -1 -1 -0.8
Dış Borç 445610 442000 438000 440000 444000 445500
Dış ticaret hadleri 49 47.64 48.07 47.21 47.01 48.72
Doğrudan Yabancı Yatırım 6727 6500 6650 6700 6750 6850
Para Transferi 9058 7900 8200 8250 8350 8400
Turizm Gelirleri 1945772 2120000 1815741 1816299 1816932 2300000
Turist gelişleri 1695 2500 2100 2000 1400 2500
Altın Rezervleri 120 120 120 120 120 120
Ham Petrol Üretimi 1951 2070 1923 1923 1923 2100
Terörizm Endeksi 3.29 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3
Sermaye Akışı -10.9 40 -30 -15 -18 -30
[+]