Nepal - İthalat - TahminNepal Ticaret Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi -113689 -89000 -89900 -90750 -90700 -91900
Ihracat 6922 8500 8100 7850 8200 9100
İthalat 120610 97500 98000 98600 98900 101000
Cari Işlemler -74891 -52000 -53300 -55400 -56100 -57000
Cari açık GSYİH oranı -0.4 -8 -6.5 -6.5 -6.5 -2.8
Altın Rezervleri 6.12 6.4 6.44 6.44 6.44 6.49
Dış ticaret hadleri 147 147 147 147 146 145
Terörizm Endeksi 4.39 4.38 4.35 4.39 4.35 4.31
Doğrudan Yabancı Yatırım 13504 12160 11758 11758 11758 11000
[+]