Hollanda - İflas - TahminHollanda Iş Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
İş güvenliği 5.7 7.7 6.9 6.5 6.2 2
Sanayi Üretimi -1.8 -0.71 -0.56 -0.5 -0.46 -0.38
Sanayi Üretimi (Aylık) -0.6 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
Imalat Üretimi 3.1 4.4 3.8 3.6 2.57 2
Kapasite Kullanım 84.5 84.74 84.69 84.56 84.69 84.71
Stoklardaki değişim 62 334 208 519 450 444
Iflas 300 294 331 304 334 305
Araç Kayıtları 29527 36741 38222 37191 37123 37236
İnternet Hızı 17388 17577 17537 17585 17584 17610
IP Adresleri 9382252 9345369 9387835 9350982 9382908 9363971
Madencilik Üretimi -49.3 -42.64 -40.05 -40.47 -40.55 -40.57
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 59.8 58 57.4 56.9 59.53 55
Çelik Üretimi 516 560 567 569 570 570
Rekabetçilik Endeksi 82.38 82.88 82.88 82.88 82.88 85.38
Rekabet Sıralaması 6 6 6 6 6 6
Iş Yapma Kolaylığı 32 31 31 31 31 27
Elektrik Üretimi 8666 9944 9684 9273 9445 9529
Yolsuzluk Endeksi 82 82 82 82 82 82
Yolsuzluk Rank 8 8 8 8 8 8
[+]