Nl Industries | Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışı

Geçen Yıl:

3.88M USD