LOreal | Fiziksel Olmayan Varlıkların Amortismanı

Last Quarter:

158M EUR

Geçen Yıl:

176M EUR