LOreal | Işletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

Geçen Yıl:

4.2B EUR