Polonya Fiyatlar Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Enflasyon Oranı 1.8 2 2.5 2.6 2.7 2.7
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 176 177 178 179 180 187
Çekirdek Tüketici Fiyatları 101 101 101 101 101 101
Çekirdek Enflasyon Oranı 0.8 1 1.2 1.5 1.9 2.2
Gsyih Deflatörü 110 112 112 113 114 120
Üretici Fiyatları 106 105 106 108 108 110
üretici fiyatları değişimi 2.9 2.2 2.3 2 2.2 2.2
Ihracat Fiyatları 106 102 102 102 102 103
Ithalat Fiyatları 105 103 103 102 102 103
Gıda Enflasyonu 1.8 2.6 2.4 2.5 2.4 2.3
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları 102 104 105 105 105 110
[+]