Romanya - Cari açık GSYİH oranı - TahminRomanya Ticaret Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi -1393 -1670 -890 -1630 -1021 -1400
Ihracat 5132 4710 6220 5490 5798 5380
İthalat 6526 6380 7110 7120 6819 6780
Cari Işlemler -1053 -620 -570 -780 -906 -370
Cari açık GSYİH oranı -3.4 -3.7 -3.5 -3.5 -3.5 -3
Dış Borç 98010 98886 99564 100184 100753 104189
Para Transferi 808 741 631 737 670 690
Altın Rezervleri 104 104 104 104 104 104
Terörizm Endeksi 0 0 0 0 0 0
ُSilah Satış 2 13.95 15.05 16.16 17.26 20.92
Ham Petrol Üretimi 70 69.92 69.92 69.92 69.92 69.92
Doğrudan Yabancı Yatırım 522 364 375 374 374 374
[+]