Singapur - Devlet bütçe değeri - TahminSingapur Hükümet Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 111 104 104 106 106 108
Devlet bütçesi GSYİH oranı 0.3 -0.2 -0.2 -0.2 0.5 -0.4
Devlet bütçe değeri 2069 1270 1900 1630 1620 1800
Kamu Harcamaları 10663 10572 10642 11492 10962 11181
Hükümet Gelirleri 7210 7320 7200 7530 7570 9500
Mali Harcama 5140 6050 5300 5900 5950 7700
Kredi Derecelendirme 97.96
Askeri Harcamaları 10122 10300 10600 10360 10400 10570
Devlet Borçlanma 527981 525000 540000 555000 564000 636000
[+]