İsveç - İş güvenliği - TahminIsveç Iş Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
İş güvenliği 107 108 109 108 108 106
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52.5 55.5 54.8 54.6 54 54
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi 57.1 58.1 56.5 56.2 56 55.5
Sanayi Üretimi 2.3 5.2 4.5 3.6 3.2 2.4
Sanayi Üretimi (Aylık) -2.2 2.5 0.8 0.6 0.5 0.7
Imalat Üretimi 2.1 5.4 5.6 4.8 5.3 5.4
Kapasite Kullanım 90.9 90.5 90.5 89.91 89.39 90.9
Yeni Siparişler 93.3 112 106 107 106 107
Stoklardaki değişim 10173 17417 -1785 22978 6323 4806
Iflas 524 645 664 656 659 658
Araç Kayıtları 25765 41737 44224 29961 34864 36125
İnternet Hızı 22543 24619 25812 25658 25625 29625
IP Adresleri 5500163 5497979 5499902 5501915 5503606 5507452
Madencilik Üretimi 1.9 2.22 2.95 3.25 3.41 3.61
Çelik Üretimi 339 385 387 387 387 387
Rekabetçilik Endeksi 5.52 5.53 5.53 5.51 5.51 5.51
Rekabet Sıralaması 7 6 6 8 8 8
Iş Stoklar 2934 -236 1974 6760 2374 3386
Iş Yapma Kolaylığı 10 7 6 6 6 6
Elektrik Üretimi 12839 11921 14252 14025 12335 13367
Yolsuzluk Endeksi 84 86 85 85 85 85
Yolsuzluk Rank 6 5 5 5 5 4
[+]