Tayland Hükümet Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 41.8 43 45 45 45 46
Devlet bütçesi GSYİH oranı -2.7 -2.8 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Devlet bütçe değeri 54285 -3500 7800 10900 11300 35000
Kamu Harcamaları 387102 409702 406166 403360 402199 438873
Hükümet Gelirleri 292167 195000 211800 218100 208900 241000
Mali Harcama 180627 198500 204000 207200 197600 206000
Askeri Harcamaları 6076 6129 6151 6151 6151 6198
Kredi Derecelendirme 63.26
[+]