İngiltere - Çelik Üretimi - Tahminİngiltere Iş Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
İş güvenliği -3 -8 -12 1 5 2
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 53.8 55.1 52.3 54.4 54.2 51
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi 53.9 53.4 52 54 54.5 54.1
Sanayi Üretimi 1.3 2.5 2.2 2.3 2.2 2.2
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.2 0.3 0.3 -0.3 0.6 0.5
Imalat Üretimi 1.3 2.5 3 2.6 2.5 2.3
Kapasite Kullanım 82.3 83.2 83.2 83 82.9 82.7
Yeni Siparişler 10801 15450 15620 15780 15820 16480
Fabrika Siparişleri -1 3 2 2 1 -2
Stoklardaki değişim 2214 373 383 484 391 258
Iflas 3918 4400 4500 4900 4800 4600
Kurumsal Karlar 111344 114000 115000 116000 116000 121000
Zew Ekonomik Güven Endeksi -67.9 -67 -76 -48 -20 12
Araç Üretimi 89254 115000 164200 162500 165000 137000
Araç Kayıtları 338834 175000 571000 267000 485000 196000
Küçük Işletme Güven 6 1 -2 5 10 10
İnternet Hızı 16921 20629 21136 21634 22124 26174
IP Adresleri 27493519 27772468 27811855 27813411 27838343 27862632
Ekonomik Endeks Lider 0.7 0.2 0.1 0.4 0.5 0.5
Özel yatırım -0.7 -0.6 -1 0.6 0.5 0.5
Madencilik Üretimi 3.5 2.5 2.3 2.2 2.4 2
Çelik Üretimi 550 720 680 640 640 850
Rekabetçilik Endeksi 81.99 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
Rekabet Sıralaması 8 8 8 8 8 8
Kompozit Pmi 54.1 52.9 51.5 53.4 54.1 52.8
Iş Yapma Kolaylığı 7 6 5 5 5 5
Elektrik Üretimi 24914 30000 27100 25100 26000 30200
Yolsuzluk Endeksi 82 82 82 82 82 82
Yolsuzluk Rank 8 8 8 8 8 8
[+]