Volkswagen | Işletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

Geçen Yıl:

10.7B EUR