Operating Expenses Değişiklik
Braskem BRKM5:BS 22.96B 1.53B
CNOOC 883:HK 85.35B 20.56B
Formosa Petroche 6505:TT 169.63B 2.41B
Formosa Plastic 1301:TT 57.67B 626.21M
Korea Electric Power 015760:KS 24231.83B 3940.68B
Korea Zinc 010130:KS 2376.7B 325.11B
LG Chem 051910:KS 10584.77B 88.16B
Lotte Chemical 011170:KS KW 5460311.88M 399614.16M
Nan Ya Plastic 1303:TT TW 88.63B 399.01M
Petrochina 601857:CH 721.73B 43.08B
Petronas Chemicals PCHEM:MK M$ 4537M 469M
POSCO 005490:KS KW 19081350.49M 293579.59M
Samsung SDI 006400:KS 3728.54B 176.35B
Shanghai Petrochemical 600688:CH 25.69B 1.51B
Sinopec 600028:CH 737.61B 18.19B
SK Innovation 096770:KS 14612.43B 618.4B
S-OIL 010950:KS 7955.09B 55.27BLotte Chemical Işletim Giderleri - Akım değerleri, tarihsel veriler, tahminler, istatistikler, grafikler ve ekonomik takvim - Aug 2022.