Fiyat Gün Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
10Y 1.83 0.02 0.02% 1.87 1.93 1.98 2.05
10Y 0.63 0.02 -0.02% 0.79 0.85 0.91 0.98
Japonya 0.00 0.01 -0.01% 0.00 0.00 0.01 0.01
Almanya -0.21 0.04 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Yunanistan 1.42 0.53 -0.52% 1.52 1.62 1.73 1.84
Hollanda -0.13 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.05 0.06
Ispanya 0.45 0.01 -0.01% 0.42 0.46 0.51 0.56
Isviçre -0.59 0.04 0.01% 0.05 0.11 0.18 0.25
Yeni Zelanda 1.57 0.03 0.03% 1.66 1.72 1.77 1.83
Hindistan 6.62 0.02 0.02% 6.58 6.64 6.70 6.77
Portekiz 0.40 0.01 -0.01% 0.39 0.43 0.47 0.52
Italya 1.39 0.05 -0.05% 1.41 1.49 1.57 1.65
Fransa 0.04 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.03 0.03
Avustralya 1.18 0.01 -0.01% 1.28 1.33 1.38 1.44
Brezilya 6.85 0.03 -0.03% 6.82 6.91 7.00 7.10
Meksika 6.82 0.03 -0.03% 6.88 6.96 7.04 7.11
Kanada 1.56 0.01 0.01% 1.69 1.76 1.83 1.90

Amerika Birleşik Devletleri Fiyat Gün Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
10Y 1.83 0.02 0.02% 1.87 1.93 1.98 2.05
1M 1.53 0.02 0.02% 1.56 1.59 1.63 1.66
3M 1.56 0.00 0.00% 1.55 1.58 1.60 1.62
6M 1.57 0.01 0.01% 1.59 1.62 1.64 1.66
52W 1.56 0.01 0.01% 1.60 1.63 1.66 1.69
2Y 1.57 0.00 0.00% 1.59 1.64 1.69 1.75
3Y 1.58 0.00 0.00% 1.61 1.66 1.72 1.78
5Y 1.62 0.00 0.00% 1.67 1.72 1.78 1.85
7Y 1.74 0.00 0.00% 1.79 1.85 1.91 1.97
20Y 2.36 0.04 0.04% 2.40 2.46 2.52 2.58
30Y 2.29 0.03 0.03% 2.33 2.38 2.44 2.50

Avrupa Fiyat Gün Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
10Y 0.63 0.02 -0.02% 0.79 0.85 0.91 0.98
1M 0.72 0.00 0.00% 0.76 0.79 0.82 0.86
3M 0.57 0.13 -0.13% 0.81 0.84 0.88 0.91
6M 0.65 0.03 -0.03% 0.75 0.77 0.80 0.82
52W 0.49 0.03 -0.03% 0.65 0.69 0.74 0.78
3Y 0.37 0.02 -0.02% 0.54 0.59 0.64 0.70
5Y 0.42 0.02 -0.02% 0.60 0.66 0.72 0.78
7Y 0.43 0.02 -0.02% 0.60 0.66 0.73 0.80
20Y 1.06 0.00 0.00% 1.17 1.23 1.28 1.34
30Y 1.14 0.01 -0.01% 1.26 1.32 1.37 1.43
Almanya -0.21 0.04 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 3M -0.58 0.00 0.01% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 6M -0.58 0.02 -0.02% 0.03 0.06 0.10 0.13
Germany 52W -0.55 0.04 0.04% 0.02 0.04 0.07 0.09
Almanya 2Y -0.59 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 3Y -0.58 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 5Y -0.51 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.10 0.13
Germany 7Y -0.40 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
Germany 30Y 0.30 0.01 -0.01% 0.26 0.29 0.32 0.35
Portugal 20Y 0.99 0.00 0.00% 0.98 1.03 1.08 1.14
Portugal 7Y 0.17 0.01 -0.01% 0.13 0.15 0.16 0.18
Romanya 4.34 0.03 -0.03% 4.61 4.69 4.77 4.85
Italy 3Y 0.09 0.04 -0.04% 0.03 0.03 0.03 0.04
Portugal 30Y 1.32 0.01 -0.01% 1.32 1.37 1.42 1.48
Danimarka -0.20 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
Italy 1M -0.38 0.02 0.01% 0.05 0.10 0.15 0.21
Italy 52W -0.23 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.10
Italy 3M -0.38 0.03 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Euro Area Government Bond 0.00 0.31 0.06% 0.41 0.45 0.49 0.54
Bulgaristan 0.40 0.00 0.00% 0.42 0.45 0.47 0.50
Greece 6M 0.33 0.01 0.01% 0.42 0.46 0.51 0.56
Norveç 1.44 0.01 0.00% 1.47 1.52 1.57 1.62
Letonya 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Litvanya 0.40 0.00 0.00% 0.46 0.49 0.53 0.57
Russia 1M 6.09 0.01 -0.01% 6.11 6.12 6.14 6.16
Russia 3M 6.02 0.02 -0.02% 6.15 6.16 6.18 6.19
Russia 6M 5.99 0.02 -0.02% 6.12 6.13 6.15 6.17
Hırvatistan 0.64 0.00 0.00% 0.68 0.71 0.74 0.77
Avusturya -0.03 0.01 -0.01% 0.01 0.01 0.02 0.03
Belçika 0.02 0.01 0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
Finlandiya -0.02 0.00 -0.01% 0.01 0.01 0.02 0.03
Isveç 0.14 0.01 0.01% 0.10 0.11 0.13 0.14
Ispanya 0.45 0.01 -0.01% 0.42 0.46 0.51 0.56
France 1M -0.54 0.01 0.03% 0.05 0.11 0.18 0.25
France 52W -0.57 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Fransa 2Y -0.58 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
France 3M -0.58 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
France 3Y -0.54 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
France 5Y -0.38 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19
France 6M -0.58 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 7Y -0.20 0.00 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
Yunanistan 1.42 0.53 -0.52% 1.52 1.62 1.73 1.84
Greece 20Y 2.20 0.02 0.02% 2.24 2.30 2.35 2.40
Hollanda -0.13 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.05 0.06
Polonya 2.32 0.21 0.23% 2.19 2.32 2.46 2.60
Rusya 6.21 0.02 -0.03% 6.31 6.36 6.41 6.46
Russia 3Y 5.63 0.01 -0.01% 5.68 5.72 5.76 5.80
Slovakya 0.12 0.01 0.01% 0.10 0.11 0.12 0.13
Portugal 52W -0.46 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Portekiz 2Y -0.48 0.01 -0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
Portugal 3M -0.49 0.04 0.00% 0.05 0.10 0.15 0.21
Portugal 3Y -0.34 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 5Y -0.12 0.02 0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Portugal 6M -0.43 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Isviçre -0.59 0.04 0.01% 0.05 0.11 0.18 0.25
Greece 1M 2.76 1.37 1.37% 2.15 2.36 2.60 2.85
Greece 3M 1.04 0.26 0.26% 0.96 1.05 1.16 1.27
Macaristan 2.23 0.08 0.08% 2.21 2.30 2.38 2.47
Türkiye 10.76 0.05 0.05% 12.34 12.66 12.99 13.33
Izlanda 3.35 0.03 -0.03% 3.59 3.66 3.72 3.79
Russia 20Y 6.63 0.01 -0.01% 6.84 6.88 6.93 6.97
Russia 7Y 6.09 0.03 -0.03% 6.21 6.26 6.30 6.35
Russia 52W 5.35 0.06 -0.06% 5.02 5.08 5.14 5.20
Rusya 2Y 5.65 0.02 -0.02% 5.68 5.72 5.76 5.80
Russia 5Y 5.97 0.03 -0.03% 6.07 6.11 6.16 6.20
Portekiz 0.40 0.01 -0.01% 0.39 0.43 0.47 0.52
Çek Cumhuriyeti 1.73 0.01 0.01% 1.71 1.76 1.82 1.88
Italya 2Y -0.01 0.03 -0.03% 0.01 0.01 0.02 0.03
Italy 30Y 2.44 0.05 -0.05% 2.49 2.56 2.63 2.70
Italy 7Y 0.95 0.05 -0.05% 0.95 1.02 1.09 1.17
Italya 1.39 0.05 -0.05% 1.41 1.49 1.57 1.65
Italy 20Y 2.07 0.06 -0.06% 2.12 2.18 2.26 2.33
Italy 5Y 0.60 0.03 -0.03% 0.57 0.63 0.69 0.76
Fransa 0.04 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.03 0.03
France 20Y 0.54 0.00 0.00% 0.56 0.61 0.68 0.74
France 30Y 0.87 0.00 0.00% 0.89 0.95 1.01 1.08
Irlanda 0.06 0.01 0.01% 0.05 0.05 0.05 0.06
Slovenya 0.21 0.02 -0.02% 0.24 0.26 0.29 0.32
Switzerland Bond Yield 2Y -0.76 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
United Kingdom Bond Yield 2Y 0.42 0.04 -0.03% 0.59 0.63 0.68 0.73
Turkey Bond Yield 2Y 10.04 0.03 0.00% 11.85 12.23 12.62 13.02
Spain Bond Yield 2Y -0.40 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
Netherlands Bond Yield 2Y -0.59 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Sweden Bond Yield 2Y -0.31 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.06
Finland Bond Yield 2Y -0.58 0.00 -0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Belgium Bond Yield 2Y -0.57 0.00 0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
Denmark Bond Yield 2Y -0.62 0.04 -0.05% 0.05 0.10 0.15 0.21
Spain 52W -0.43 0.02 -0.02% 0.05 0.10 0.15 0.21
Netherlands 3M -0.58 0.01 0.00% 0.03 0.07 0.10 0.14
Netherlands 6M -0.58 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Spain 3M -0.46 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Spain 3Y -0.34 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
Spain 5Y -0.06 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Spain 6M -0.44 0.04 -0.04% 0.02 0.04 0.06 0.08

Amerika Fiyat Gün Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
10Y 1.83 0.02 0.02% 1.87 1.93 1.98 2.05
1M 1.53 0.02 0.02% 1.56 1.59 1.63 1.66
3M 1.56 0.00 0.00% 1.55 1.58 1.60 1.62
6M 1.57 0.01 0.01% 1.59 1.62 1.64 1.66
52W 1.56 0.01 0.01% 1.60 1.63 1.66 1.69
2Y 1.57 0.00 0.00% 1.59 1.64 1.69 1.75
3Y 1.58 0.00 0.00% 1.61 1.66 1.72 1.78
5Y 1.62 0.00 0.00% 1.67 1.72 1.78 1.85
7Y 1.74 0.00 0.00% 1.79 1.85 1.91 1.97
20Y 2.36 0.04 0.04% 2.40 2.46 2.52 2.58
30Y 2.29 0.03 0.03% 2.33 2.38 2.44 2.50
Kanada 2Y 1.65 0.00 0.00% 1.72 1.77 1.83 1.89
Canada 5Y 1.58 0.01 0.01% 1.69 1.76 1.83 1.90
Canada 7Y 1.58 0.01 0.01% 1.69 1.76 1.83 1.90
Kanada 1.56 0.01 0.01% 1.69 1.76 1.83 1.90
Canada 1M 1.64 0.02 -0.02% 1.67 1.69 1.72 1.74
Canada 6M 1.67 0.01 -0.01% 1.72 1.74 1.75 1.76
Brezilya 6.85 0.03 -0.03% 6.82 6.91 7.00 7.10
Brazil 52W 4.58 0.03 -0.03% 4.45 4.51 4.57 4.63
Brezilya 2Y 4.93 0.03 -0.03% 5.18 5.26 5.33 5.41
Brazil 3M 4.29 0.01 -0.01% 4.64 4.70 4.76 4.82
Brazil 5Y 6.32 0.02 -0.02% 6.42 6.52 6.62 6.73
Brazil 6M 4.26 0.01 -0.01% 4.41 4.46 4.50 4.54
Meksika 6.82 0.03 -0.03% 6.88 6.96 7.04 7.11
Canada 52W 1.70 0.00 -0.01% 1.77 1.79 1.82 1.85
Canada 3M 1.64 0.00 -0.01% 1.66 1.68 1.69 1.70
Canada 3Y 1.64 0.01 0.01% 1.71 1.77 1.83 1.90
Peru 15Y 0.00 5.43 -5.43% 5.43 5.43 5.43 5.43
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Kolombiya 5.84 0.01 0.01% 6.20 6.31 6.41 6.52
Canada 20Y 1.68 0.01 0.01% 1.76 1.81 1.86 1.92
Canada 30Y 1.69 0.01 0.01% 1.75 1.80 1.85 1.91
Sili 3.24 0.05 -0.05% 3.19 3.26 3.34 3.42
Brazil 3Y 5.25 0.03 -0.03% 5.52 5.61 5.69 5.78

Asya Fiyat Gün Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
Japonya 0.00 0.01 -0.01% 0.00 0.00 0.01 0.01
Japan 1M -0.11 0.00 0.06% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 3M -0.12 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 6M -0.14 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japonya 2Y -0.13 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3Y -0.13 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 5Y -0.10 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 7Y -0.09 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 20Y 0.31 0.00 0.00% 0.31 0.34 0.37 0.41
Japan 30Y 0.46 0.00 0.00% 0.45 0.49 0.53 0.58
Katar 2.60 0.00 0.00% 2.59 2.65 2.71 2.77
South Korea 52W 1.33 0.02 0.02% 1.33 1.35 1.37 1.39
Israil 0.90 0.00 0.00% 0.83 0.87 0.91 0.95
Çin 3.15 0.04 0.04% 3.22 3.24 3.27 3.30
Çin 2Y 2.62 0.00 -0.01% 2.69 2.73 2.76 2.79
Endonezya 6.83 0.02 -0.02% 7.13 7.19 7.25 7.31
Indonesia 1M 4.70 0.00 0.00% 4.77 4.85 4.93 5.00
Indonesia 3M 4.75 0.00 0.12% 4.89 4.95 5.02 5.08
Indonesia 6M 5.08 0.00 0.00% 5.15 5.23 5.30 5.38
Güney Kore 1.75 0.05 0.05% 1.59 1.63 1.67 1.71
Vietnam 2.85 0.03 -0.03% 3.41 3.44 3.47 3.51
South Korea 20Y 1.72 0.04 0.04% 1.64 1.67 1.71 1.75
South Korea 30Y 1.68 0.04 0.04% 1.62 1.66 1.70 1.74
South Korea 3Y 1.44 0.01 0.01% 1.30 1.32 1.35 1.38
South Korea 5Y 1.56 0.02 0.02% 1.39 1.43 1.46 1.49
China 3Y 2.66 0.01 0.01% 2.72 2.75 2.78 2.81
China 52W 2.41 0.01 0.01% 2.52 2.56 2.60 2.64
China 20Y 3.47 0.02 0.02% 3.57 3.61 3.64 3.68
Malezya 3.29 0.01 0.01% 3.33 3.36 3.39 3.42
Pakistan 11.04 0.04 0.04% 11.15 11.29 11.42 11.55
Singapur 1.73 0.01 -0.01% 1.79 1.82 1.86 1.89
Hong-Kong 1.62 0.02 0.02% 1.80 1.86 1.92 1.99
Tayvan 0.63 0.02 -0.02% 0.68 0.70 0.71 0.72
Philippine 4.77 0.03 -0.03% 4.49 4.56 4.62 4.69
China 30Y 3.70 0.01 0.01% 3.79 3.81 3.84 3.86
China 7Y 3.06 0.01 0.01% 3.11 3.13 3.16 3.18
China 5Y 2.86 0.01 -0.01% 2.91 2.93 2.96 2.99
Indonesia 52W 5.12 0.26 -0.26% 5.12 5.21 5.30 5.39
Indonesia 20Y 7.44 0.01 -0.01% 7.59 7.64 7.70 7.76
Indonesia 30Y 7.63 0.04 -0.04% 7.71 7.75 7.79 7.83
Indonesia 5Y 6.15 0.05 -0.05% 6.44 6.50 6.55 6.61
Indonesia 3Y 5.90 0.03 -0.03% 6.26 6.31 6.37 6.42
Tayland 1.48 0.03 0.03% 1.46 1.49 1.53 1.56
India 3M 5.10 0.02 -0.02% 5.04 5.09 5.13 5.17
India 6M 5.20 0.01 -0.01% 5.23 5.27 5.32 5.36
Hindistan 6.62 0.02 0.02% 6.58 6.64 6.70 6.77
India 52W 5.48 0.16 -0.16% 5.64 5.71 5.77 5.84
Hindistan 2Y 5.75 0.04 0.04% 5.80 5.85 5.89 5.94
India 30Y 7.15 0.02 -0.02% 7.14 7.19 7.24 7.29
India 3Y 6.27 0.02 -0.02% 6.34 6.39 6.44 6.49
India 5Y 6.39 0.02 -0.02% 6.43 6.49 6.56 6.62
India 7Y 6.86 0.02 -0.02% 6.88 6.94 7.01 7.08
Güney Kore 2Y 1.41 0.00 0.00% 1.31 1.34 1.37 1.39

Avustralya Fiyat Gün Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
Yeni Zelanda 1.57 0.03 0.03% 1.66 1.72 1.77 1.83
Australia 52W 0.82 0.00 0.00% 0.92 0.95 0.98 1.01
Avustralya 1.18 0.01 -0.01% 1.28 1.33 1.38 1.44
Australia 20Y 1.61 0.01 0.01% 1.71 1.76 1.81 1.86
Avustralya 2Y 0.77 0.02 -0.02% 0.84 0.88 0.91 0.95
Australia 30Y 1.80 0.00 0.00% 1.90 1.95 2.00 2.06
Australia 3Y 0.74 0.02 -0.02% 0.82 0.86 0.90 0.94
Australia 5Y 0.81 0.03 -0.03% 0.92 0.96 1.01 1.05
Australia 7Y 0.95 0.02 -0.02% 1.07 1.11 1.16 1.21
New Zealand Bond Yield 2Y 1.05 0.00 0.00% 0.90 0.92 0.95 0.98

Afrika Fiyat Gün Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
Güney Afrika 2Y 6.59 0.01 -0.01% 6.84 6.91 6.99 7.06
South Africa 3M 6.00 0.00 0.00% 7.22 7.94 8.73 9.60
Kenya 12.00 0.00 0.43% 12.41 12.62 12.83 13.05
Güney Afrika 8.18 0.01 -0.01% 8.33 8.39 8.46 8.53
South Africa 20Y 10.08 0.03 -0.03% 10.12 10.20 10.28 10.35
South Africa 30Y 10.16 0.03 -0.03% 10.17 10.25 10.33 10.40
South Africa 5Y 7.06 0.02 -0.02% 7.32 7.38 7.45 7.51
Nijerya 11.37 0.00 0.00% 11.71 11.86 12.00 12.16
Zambia Government Bond 10y 32.50 0.00 0.00% 33.46 34.45 35.47 36.52

tahmin - Devlet tahvili 10Y - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.