Sumco | Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışı

Geçen Yıl:

13.4M JPY