İran - İthalat - TahminIran Ticaret Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ticari işlemler dengesi 6227 5858 4545 2101 790 1454
Ihracat 29064 20953 18738 16601 15000 23687
İthalat 22836 15095 14193 14500 14210 22233
Cari Işlemler 4902 4545 5034 5003 5167 5082
Cari açık GSYİH oranı 4.26 6.1 6.1 5.9 5.9 6.5
Ham Petrol Üretimi 3806 3802 3803 3803 3803 3803
Terörizm Endeksi 3.71 3.63 3.56 3.52 3.48 3.11
ُSilah Satış 10 14.42 12.62 11.26 9.9 8.57
Doğrudan Yabancı Yatırım 1969 1500 1500 1100 1100 1200
[+]