Libya Forecasts - Veri - Ekonomik Göstergeler


Piyasalar Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Para 1.39
1.39 1.39 1.39 1.4 1.42
GSYİH Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 55.00
20 15 15 15 10
GSYİH 50.98
55.8 56.3 56.3 56.3 59.1
Gsyih Sabit Fiyatlarla 20388.20
24466 23446 23446 28136 30949
Kişi Başına Düşen Gsyih 7314.62
7982 8182 8182 8182 8254
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 17881.50
15079 21532 21532 15385 15747
İş gücü Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Işsizlik Oranı 17.70
17.5 17 17 17 16.5
Nüfus 6.37
6.45 6.53 6.53 6.53 6.69
Fiyatlar Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Enflasyon Oranı 12.10
14 13 12 11 11
Gsyih Deflatörü 211.10
175 172 168 165 191
Gıda Enflasyonu 18.30
15 17 18 15 10
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 322.60
380 364 361 383 469
TÜFE Konut Yardımcı Programları 172.80
199 195 194 217 245
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 218.50
254 246 245 272 314
Para Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Faiz Oranı 3.00
3 3 3 3 3
Para Arzı M0 73718.90
76662 79397 82093 84760 107550
Mevduat Faiz Oranı 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Para Arzı M1 116606.40
123092 126288 129455 132593 159592
Para Arzı M2 119183.60
125861 129162 132395 135561 161264
Bankaların bilançosu 127103.90
129467 131323 133178 135034 151732
Ticaret Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi 6712.00
-4259 -4362 -4259 -4157 -486
Ihracat 19885.00
16768 17751 18733 19716 18391
İthalat 13173.00
21232 22112 22993 23873 18877
Cari Işlemler 1337.00
-5425 -6135 -6845 -7556 -6958
Cari açık GSYİH oranı 2.20
-25 -19 -19 -19 -16
Sermaye Akışı -530.00
-5253 -5459 -5665 -5871 -7790
Altın Rezervleri 116.60
117 117 117 117 117
Ham Petrol Üretimi 926.00
917 905 909 905 906
Terörizm Endeksi 7.26
7.26 7.26 7.26 7.26 7.26
Doğrudan Yabancı Yatırım -153.00
112 -20.21 -152 -285 -272
Hükümet Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 16.50
15 13 13 13 11
Devlet bütçesi GSYİH oranı -43.00
-43 -43 -43 -43 -43
Askeri Harcamaları 4801.30
5038 4968 4899 4830 3110
Devlet bütçe değeri -10354.40
-28416 -31122 -33827 -36533 -39326
Hükümet Gelirleri 16705.40
16340 17374 17892 18409 18035
Mali Harcama 16897.00
32903 29725 28137 26548 24389
Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Çelik Üretimi 12.83
29.06 30.7 30.89 30.91 30.91
Iş Yapma Kolaylığı 186.00
186 186 186 186 186
Rekabetçilik Endeksi 3.48
3.98 3.98 3.98 3.98 6.48
Rekabet Sıralaması 126.00
126 126 126 126 126
Yolsuzluk Endeksi 17.00
17 17 17 17 17
Yolsuzluk Rank 171.00
171 171 171 171 171
Vergiler Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 20.00
20 20 20 20 20
Gelir Vergi Oranı 10.00
10 10 10 10 10
Sosyal Güvenlik Oranı 15.00
15 15 15 15 15
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 11.25
11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 3.75
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
İklim Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Sıcaklık 29.87
18.47 15.03 24.96 22.28 22.81LIBYA FORECASTS - VERI - EKONOMIK GÖSTERGELER