Karadağ Hükümet Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 62.5 66.7 68.7 68.7 68.7 70.2
Devlet bütçesi GSYİH oranı -2 -5.4 -4.8 -4.8 -4.8 -3.2
Devlet bütçe değeri -85190520 -123392180 -124520603 -124209070 -124255227 -124249431
Kamu Harcamaları 194981 256629 168037 199856 200051 271465
Hükümet Gelirleri 763781832 889041992 890391758 890258728 890271839 890270663
Devlet Borçlanma 3105 3167 3303 3493 3580 4261
Mali Harcama 848972352 1011577734 1014912362 1014467798 1014527066 1014520094
Askeri Harcamaları 71.7 70.86 70.94 71.02 71.11 71.11
Kredi Derecelendirme 40
[+]