Stoneridge | Fiziksel Olmayan Varlıkların Amortismanı

Geçen Yıl:

-17.2M USD