Ebit Değişiklik
Alpek ALPEKA:MM 9.09B 771.99M
CNOOC 883:HK 58.43B 12.92B
Dalian Rubber 600346:CH 6.85B 2.21B
Formosa Petroche 6505:TT 15.92B 7.17B
LG Chem 051910:KS 1024.26B 275.84B
Lotte Chemical 011170:KS 82.75B 51.24B
Nan Ya Plastic 1303:TT 13.47B 5.67B
PetroChina 857:HK 57.26B 20.87B
Petronas Chemicals PCHEM:MK 2.1B 127M
Sinopec 600028:CH 44.6B 25.93B
SK Innovation 096770:KS 1649.07B 1522.45B
S-OIL 010950:KS 1331.96B 940.67BFormosa Plastic - Akım değerleri, tarihsel veriler, tahminler, istatistikler, grafikler ve ekonomik takvim - Aug 2022.