Equity Capital And Reserves Değişiklik
Agricultural Bank of China 601288:CH CH 2519.5B 8.16B
AIA Group 1299:HK 321.69B 149.69B
Bank Of China HK 3988:HK CH 2803990.14M 578837.14M
Chailease Holding 5871:TT TW 116.05B 3.26B
China CITIC Bank 601998:CH CH 641.02B 553M
China Construction Bank 939:HK CH 2588231M 65736M
China Life Insurance 601628:CH 479.85B 14.74B
China Merchants Bank 600036:CH CH 888.03B 5.46B
China Pacific Insu 601601:CH CH 226.67B 5.16B
China Securities Co Ltd 601066:CH 85.51B 8.68B
E Sun Financial Hldg 2884:TT TW 183571.85M 12721.78M
Guotai Juna 601211:CH 147.25B 2.01B
Hong Kong Exchanges 388:HK K$ 49153M 2126M
Huatai Securities 601688:CH CH 152.47B 769.44M
ICBC HK 1398:HK CH 3882274.13M 240269.63M
Mega Financial 2886:TT TW 296282.64M 31488.47M
New China Life 601336:CH CH 104.5B 2.58B
Ping An Insurance 601318:CH 848.72B 15.2B
Postal Savings Bank of China Co Ltd 601658:CH 839.72B 2.3B
SGX S68:SP S$ 1244.85M 160.94MHong Kong Exchanges Öz Sermaye Ve Yedekler - Akım değerleri, tarihsel veriler, tahminler, istatistikler, grafikler ve ekonomik takvim - Sep 2022.