Airport City | Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışı

Geçen Yıl:

-35.9M